Font size
Greyscale
Contrast
Dyslexic

Specialist Studies (in Croatian)

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. 

 1. Abdominalna kirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Alergologija i klinička imunologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz alergologije i kliničke imunologije te specijaliste i specijalizante iz opće interne medicine, pedijatrije, pulmologije, reumatologije, dermatologije i venerologije, obiteljske medicine i medicine rada.
 3. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 4. Endokrinologija i dijabetologija - za doktore medicine sa završene dvije godine specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 5. Fetalna medicina i opstetricija - za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 6. Fizikalna medicina i rehabilitacija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine i rehabilitacije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja
 7. Gastroenterologija – za doktore medicine koji su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa iz gastroenterologije, zaključno s 1. listopada 2023. godine
 8. Ginekologija i opstetricija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 9. Hematologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz hematologije
 10. Hitna medicina - za doktore medicine i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 30 polaznika)
 11. Javno zdravstvo* – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz akademskih područja biomedicinskih i prirodnih znanosti (medicina, stomatologija, veterina, farmacija, sestrinstvo, biologija ili druge prirodne znanosti) ili društvenih znanosti (ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija, političke znanosti ili druge društvene znanosti) ili tehničkih znanosti (arhitektura, građevina i sl.). Preduvjet za prijem na studij je pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.
 12. Javnozdravstvena medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz javnozdravstvene medicine
 13. Kardiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 14. Kardiotorakalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiotorakalne kirurgije
 15. Klinička farmakologija s toksikologijom – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke farmakologije s toksikologijom. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa
 16. Klinička mikrobiologija – za doktore medicine koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke mikrobiologije
 17. Klinička radiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 18. Maksilofacijalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz maksilofacijalne kirurgije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja, a uz odobrenje voditelja studija i ranije
 19. Medicina rada i športa – za pristupnike koji su za završili diplomski studij na Medicinskom fakultetu i za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i športa
 20. Menadžment u zdravstvu** – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz odgovarajućeg akademskog područja (biomedicinskih, prirodnih i društvenih znanosti), s aktivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu
 21. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 22. Nuklearna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nuklearne medicine
 23. Obiteljska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine
 24. Oftalmologija i optometrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftamologije i optometrije
 25. Onkologija i radioterapija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 26. Opća kirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na trećoj godini specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije, sa završenim zajedničkim kirurškim deblom
 27. Ortopedija i traumatologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ortopedije i traumatologije
 28. Otorinolaringologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 29. Patologija i citologija - za doktore medicine na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz patologije i citologije
 30. Pedijatrija – za doktore medicine i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije. Kandidati drugih struka, koji se nalaze na subspecijalizaciji, moraju imati položen specijalistički ispit iz svoje temeljne specijalizacije
 31. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije
 32. Psihoterapija – za liječnike specijaliste psihijatrije, specijalizante psihijatrije i liječnike drugih profila
 33. Pulmologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz pulmologije, sa završenim zajedničkim internističkim deblom
 34. Školska i adolescentna medicina –  za doktore medicine, specijalizante školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i liječnike specijaliste obiteljske medicine (kao dio subspecijalističkog usavršavanja)
 35. Transfuzijska medicina – za specijalizante transfuzijske medicine koji se nalaze na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja
 36. Urologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz urologije. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa

UPIS NA STUDIJ

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava za upis podnosi se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na poveznici phd.mef.hr/studiji/prijava.

IME, PREZIME I ADRESU - PISATI S DIJAKRITIČKIM OZNAKAMA!

Kad obrazac online ispunite, OBAVEZNO GA ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA.

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine  (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija) 
 2. rješenje o specijalizaciji ili subspecijalizaciji (preslika)
 3. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
 4. preslika domovnice, a za strane državljane preslika dokaza o državljanstvu 
 5. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 6. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 7. rješenje Ureda za akademsko priznavanje (ako je diploma stečena u inozemstvu)*
 8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik) 

PRIJAVE SE ŠALJU NA ADRESU:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije

"Natječaj – Specijalistički studiji"
Šalata 3b
10000 Zagreb

ŠKOLARINA ZA UPIS u akademskoj godini 2023./2024. iznosi: 1.593,00 €

*ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „JAVNO ZDRAVSTVO“ iznosi: 3.100,00 €  

**ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ iznosi: 5.000,00 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 16. lipnja 2023. godine

Rok za podnošenje prijava za studij Alergologija i klinička imunologija je 31. kolovoza 2023. godine

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „OBITELJSKA MEDICINA“, „JAVNO ZDRAVSTVO”, „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU”  i „ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA” JE 30. rujna 2023. godine.

Školarina se plaća u cijelosti. 

Troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke važeće u trenutku prijave završnog rada.

*Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu, poveznica Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (unizg.hr). Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski specijalistički studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje. 

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.