Font size
Greyscale
Contrast
Dyslexic

Projekt HRZZ: SMePROF

Opasnosti i prednosti društvenih mreža:  E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika (SMePROF)

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA

U eri digitalnog doba i konstantnog rasta razumijevanja odnosa ljudi i digitalnih medija pojam profesionalnog ponašanja na elektronskim medijima e-profesionalizam postaje iznimno važan za razvoj i opstanak struke. Internet portali i društvene mreže su definirane kao internetske stranice i aplikacije koje omogućavaju korisnicima kreiranje, dijeljenje i komentiranje sadržaja, one su platforme koje omogućuju društveno umrežavanje. Broj korisnika društvenih mreža raste eksponencijalnom brzinom. Na društvenim mrežama u 2005. g. bilo je aktivno 8% korisnika interneta, dok se 2014. g. udio aktivnih korisnika društvenih mreža povećao na 74% korisnika interneta,. Facebook je krajem 2017. g. imao 2.2 milijarde korisnika, Instagram 800 milijuna, a Twitter 330 milijuna korisnika. U Hrvatskoj je u 2017. g. registrirano 1,8 milijuna korisnika Facebooka, a broj korisnika Instagrama se udvostručio u razdoblju između 2015. g. i 2017. g. te sada broji oko 390 000 korisnika.

Svaka aktivnost na digitalnim medijima, čak i posjet internetskoj stranici bez „prave aktivnosti“, ostavlja digital footprint koji se više ne može ukloniti niti izbrisati. Zahvaljujući servisima kao što je Internet Archive Wayback Machine, čak i izbrisana internetska stranica ostaje sačuvana zauvijek ili kao što to Clive Thompson opisuje, korisnici digitalnih medija su podvrgnuti savršenom sjećanju silikonske memorije. Ove opasnosti „gdje smo bili“ i „što smo objavili“ mogu stvoriti lažni privid „kakvima se činimo“. Ovaj dojam, digitalna percepcija nas samih koju stvaramo ostavljajući više ili manje vidljive tragove u digitalnim medijima, je posebno naglašena u okruženju zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih profesija.

Zdravstveni djelatnici i zdravstvene institucije, među kojima su posebno izraženi doktori medicine i doktori dentalne medicine, nisu izuzetak. Brojne institucije koje educiraju doktore medicine i dentalne medicine koriste digitalne medije i društvene mreže za promociju nastavnih sadržaja i kolegija te komunikaciju sa studentima. Nastavnici koriste You Tube i druge internetske platforme kako bi osuvremenili proces učenja i stjecanja novih znanja i vještina . Digitalni mediji se koriste za predstavljanje novih medicinskih postupaka i materijala (postavljanjem videa na You Tube, Vimeo i slične internetske stranice), za oglašavanje privatnih zdravstvenih institucija te za dijeljenje novih znanstvenih spoznaja.

Iako stariji zdravstveni djelatnici u manjem udjelu koriste internet profesionalno i privatno, za mlađe generacije zdravstvenih djelatnika ne biti prisutan on-line ne postoji kao mogućnost. Studenti pripadaju generaciji mileanijalaca koji su spretniji u korištenju digitalnih medija od njihovih nastavnika. Kako današnjim studentima omogućiti stjecanje potrebnih znanja i stavova te adekvatnog profesionalnog ponašanja u okruženju digitalnih medija, predstavlja sve veći izazov u svim granama edukacije zdravstvenih djelatnika .

Pojavom digitalnih medija definiran je termin e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika kao stavovi i ponašanja koji odražavaju tradicionalne paradigme i komponente profesionalizma zdravstvenih djelatnika manifestirane kroz digitalne medije.

Međutim studenti su zbunjeni oko etičkih, pravnih i profesionalnih implikacija u svezi njihovog ponašanja u digitalnim medijima, nejasan im je pojam e-profesionalizam te razlike između profesionalne i neprofesionalne uporabe digitalnih medija te iskazuju potrebu da se u nastavnim programima omogući stjecanje potrebnih vještina o korištenju digitalnih medija, poglavito iz aspekta e-profesionalizma,, .

Također sve veći broj kolega srednje i starije generacije počinje aktivno sudjelovati u korištenju digitalnih medija te pronalaze poteškoće u iskorištavanju prednosti te navigiranju i prepoznavanju potencijalnih opasnosti. Razina informatičke pismenosti koja je potrebna za uspješno korištenje digitalnih medija predstavlja mogući problem prilikom osiguravanja privatnosti profila na društvenim mrežama i internetskim stranicama. S druge stane upravo taj nedostatak informatičke pismenosti može i odvratiti liječnika od iskorištavanja navedenih pozitivnih aspekata digitalnih medija (trajna edukacija, kontakt sa pacijentima i sl.) koji bi unaprijedili razinu zdravstvene skrbi. Također su i pacijenti u sve većem broju korisnici digitalnih medija te očekuju da će on-line pronaći informacije o svom zdravlju i onima koji brinu o njihovom zdravlju,.

Svjesni nedostatka istraživanja u području e-profesionalizma zdravstvenih djelatnika u Hrvatskoj, interdisciplinarna istraživačka grupa je aplicirala projekt o opasnostima i prednostima društvenih mreža na natječaj Hrvatske zaklade za znanost

SUDIONICI PROJEKTA

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, MEF, Katedra za medicinsku sociologiju i zdravstvenu ekonomiku

Istraživačka skupina:

 • Doc. dr. sc. Joško Viskić, dr. dent. med., Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za fiksnu protetiku
 • Dr. sc. Danko Relić, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku
 • Kristijan Sedak, mag. comm., Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za komunikologiju
 • Lovela Machala Poplašen, prof., dipl. knjiž.
 • Marko Marelić, mag. soc., doktorand

CILJ PROJEKTA

Projekt ima za cilj istraživanje utjecaja društvenih mreža na e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj gdje je e-profesionalizam široko definiran kao predanost izvršavanju profesionalne zadaća, pridržavanju etičkih principa i osjetljivosti za pacijentovu dobrobit tijekom on-line aktivnosti na društvenim mrežama. Prva istraživačka tema usmjerena je na e-profesionalizam studenata i nastavnika Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istražit će se učestalost korištenja društvenih mreža, prepoznat će se najčešće korištene društvene mreže te će se utvrditi razlike u stavovima i iskustvima studenata i nastavnika u svezi korištenja društvenih mreža. Metodom analize sadržaja će se utvrditi utječe li i na koji način sadržaj objavljen na društvenim mrežama na kompetenciju profesionalizma studenata i nastavnika kroz aspekte opasnosti i mogućnosti korištenja društvenih mreža. Istražit ćemo determinante e-profesionalnog razvoja studenata, kao i okružje za razvoj profesionalne izvrsnosti i integriteta u kontekstu društvenih mreža. Temeljem nalaza iz ovog dijela istraživanja, razvit ćemo i testirati intervencije za poticanje razvoja e-profesionalizma tijekom studija.

Druga istraživačka tema bit će usmjerena na e-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine. Istražit će se učestalost korištenja društvenih mreža, prepoznat će se najčešće korištene društvene mreže, utvrditi će se razlike u stavovima i iskustvima doktora medicine i doktora dentalne medicine u svezi korištenja društvenih mreža te prepoznati područja djelovanja liječnika na društvenim mrežama. Obje skupine ispitanika će se diferencirati po spolu, dobi, radnom mjestu/instituciji (privatno ili javno zdravstvo), diferencirat će se uporaba društvenih mreža u privatne i profesionalne/individualne i institucionalne svrhe te će se rezultati usporediti s rezultatima prethodne faze istraživanja (populacije studenata i nastavnika). Također će se metodom analize sadržaja utvrditi temeljem kojih kriterija drugi, tj. krajnji korisnici društvenih mreža procjenjuju profesionalizam liječnika te vjerodostojnost i kvalitetu dobivenih informacija. Temeljem nalaza iz ovog dijela istraživanja, razvit ćemo i testirati intervencije za poboljšanje e-profesionalne prakse doktora medicine i doktora dentalne medicine.

ZNANSTVENI DOPRINOS

Rezultati istraživanja pridonijet će boljem razumijevanju kako se e-profesionalizam razvija tijekom obrazovanja i prakse u zdravstvenoj skrbi. Rezultati istraživanja omogućit će detaljan uvid o korištenju društvenih mreža među zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj (studentima medicine i stomatologije te liječnicima i stomatolozima) te će se utvrditi razlike ovisno o podgrupi ispitanika čime će se omogućiti usporedba s rezultatima prethodno provedenih međunarodnih istraživanja. Identificiranjem kriterija kojima korisnici društvenih mreža procjenjuju profesionalizam zdravstvenih djelatnika na društvenim mrežama te vjerodostojnost i kvalitetu pruženih informacija omogućit će se razvijanje teorijske postavke modela za kreiranje preporuka o profesionalno adekvatnom ponašanju na društvenim mrežama u skladu su potrebnim vještinama koje omogućuju odgovorno ponašanje i očuvanje kredibiliteta profesije. Rezultati istraživanja će se primijeniti kao temelj za razvoj novih znanstveno utemeljenih edukativnih sadržaja o e-profesionalizmu u kurikulumima MEF-a i SFZG-a te će pridonijeti unaprjeđenju cijelo-životnog učenja zdravstvenih djelatnika.

Upitnik

FINANCIRANJE PROJEKTA

Temeljem natječaja Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklada za znanost iz svibnja 2017.g. odobreno je financiranje projekta UIP-2017-05-2140 Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika (SMePROF projekt).

REZULTATI

Izabran asistent za projekt – Marko Marelić, mag. soc.

Provedba kvantitativnog presječnog istraživanje o korištenju društvenih mreža, studenata i nastavnika MEF-a i SFZG-a

 • 714 ispitanika studenata/ica Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RR studij medicine: 69,6%, RR studij dentalne medicine: 49,7%)
 • 64 ispitanika studenata/ica diplomskog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (RR: 59,4%)
 • 127 nastavnika/ica Medicinskog fakulteta i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (RR Mef: 20,6%, RR Sf: 17,8%)

Provedba kvalitativnog istraživanje o korištenju društvenih mreža studenata i nastavnika MEF-a i SFZG-a temeljem fokus grupa

 • U razdoblju od 9. travnja do 8. svibnja 2019.g. održane su 4 fokus grupe (ukupno 37 sudionika fokus grupa) na kojima su korišteni polu-strukturirani predlošci za fokus grupe

Sudjelovanje na konferencijama / kongresima

 • 29.6. – 1.7.2018. Simpozij „Mediji i zdravlje“, Grožnjan, Hrvatska
 • 27. – 30.9.2018. 2nd Eastern European Conference on Mental Health, Sibiu, Rumunjska
 • 24. – 27.10.2018. 7. hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanje, Opatija, Hrvatska
 • 30.11.2018. Digital Shapers konferencija, Zagreb, Hrvatska
 • 6.12.2018. 2nd Navigating Knowledge Landscapes’ International Conference, Zagreb, Hrvatska

PUBLIKACIJE

CROSBI Publikacije projekta

A. KVALIFIKACIJSKI RADOVI

 1. Marelić M. E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine u Hrvatskoj [Disertacija]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; 2022 [pristupljeno 03.11.2022.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:440157
 2. Mijatović J. Stavovi studenata sestrinstva o utjecaju društvenih mreža na profesionalizam sestrinstva. [diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet; 2019.
 3. Vujević F. Utjecaj društvenih mreža na profesionalizam liječnika. [diplomski rad]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet; 2018.

B. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI

Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u Current Contentsu i SCI-u

 1. Viskić J, Marelić M, Machala Poplašen L, Vukušić Rukavina T. Differences between doctors of medicine and dental medicine in the perception of professionalism perception on social networking sites between doctors of medicine and dental medicine: the development of the e-professionalism assessment compatibility indeks: (ePACI). BMC Med Edu. 2022. WoS SSCI Q2, IF 2021 3.917.
 2. Viskić J, Jokić D, Marelić M, Machala Poplašen L, Relić D, Sedak K, Vukušić Rukavina T. Social media use habits, and attitudes toward e-professionalism among medicine and dental medicine students: a quantitative cross-sectional study. Croat Med J. 2021 Dec 31;62(6):569-579. PMID: 34981689. WoS Q3, IF 2021 2.415; SCImago 2021 Q3
 3. Vukušić Rukavina T, Viskić J, Machala Poplašen L, Relić D, Marelić M, Jokic D, Sedak K. Dangers and Benefits of Social Media on E-Professionalism of Health Care Professionals: Scoping Review. J Med Internet Res. 2021 Nov 17;23(11):e25770. doi: 10.2196/25770. PMID: 34662284. WoS SSCI Q1, IF 2021 7.077
 4. Marelić M, Viskić J, Poplašen LM, Relić D, Jokić D, Rukavina TV. Development and validation of scale for measuring attitudes towards e-professionalism among medical and dental students: SMePROF-S scale. BMC Med Educ. 2021 Aug 23;21(1):445. doi: 10.1186/s12909-3021-02879-2. PMID: 34425792; PMCID: PMC8381479. WoS SSCI Q2, IF 2021 3.261
 5. Viskić J, Marelić M, Machala Poplašen L, Vukušić Rukavina T. Differences between doctors of medicine and dental medicine in the perception of professionalism on social networking sites: the development of the e-professionalism assessment compatibility index (ePACI). BMC Med Ethics. 2022; 23 (1): 129. doi:10.1186/s12910-022-00870-0 [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-022-00870-0 https://www.bib.irb.hr:8443/1235832

Radovi u časopisima koji su zastupljeni u Indeks Medicus, Experta Medica, Bilogcal Abstract, Clin PCYC-PSYC:

 1. Vukušić Rukavina T, Machala Poplašen L, Majer M, Relić D, Viskić J, Marelić M. Defining Potentially Unprofessional Behavior on Social Media for Health Care Professionals: Mixed Methods Study. JMIR Med Educ. 2022 Aug 9;8(3):e35585. doi: 10.2196/35585. PMID: 35758605. SCImago 2021 Q1

Radovi u drugim kategoriziranim publikacijama ili sažeci u indeksiranim časopisima

 1. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Doctor-patient interaction on SNS among Doctors of Medicine and Dental Medicine. U: Kaliterna Lipovčan Lj, Medić R, Ramljak O, ur.   Preserving, evaluating and developing the Mediterranean : Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; VERN' University ; Scientific Council for Anthropological Research, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU), 2023. str. 461-469.
 2. Relić D, Marelić M, Machala Poplašen L, Viskić J.; Sedak K, Majer M, Vukušić Rukavina T. Attitudes of doctors of medicine and dental medicine towards contacting patients via social networks. Eur J Public Health. 2022;32 (Suppl 3): 481-481.
 3. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Doctor-patient interaction on SNS among Doctors of Medicine and Dental Medicine. U: Kaliterna Lipovčan Lj, Medić R, Ramljak O, ur. MIC-Vis 2022: Book of Abstract. Zagreb: Institute of Social Science Ivo Pilar; VERN University; 2022. Str. 74. 
 4. Viskić J, Marelić M, Relić D, Machala Poplašen L, Majer M, Sedak K, Vukušić Rukavina T. Stavovi doktora dentalne medicine i medicine prema razini vlastite privatnosti na društvenim mrežama. U: Klarić Seve E. ur. Acta stomatologica Croatica: International journal of oral sciences and dental medicine. Zagreb: Stomatolški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko Stomatološko društvo - Hrvatskog liječničkog zbora, 2022. Str. 209.
 5. Vukušić Rukavina T, Machala Poplašen L, Majer M, Marelić M, Viskić J. Procjena profesionalizma na Facebook profilima studenata i nastavnika medicine i dentalne medicine. U: Klarić E ur. 7. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21.-22.05.2021. Rovinj : Acta Stomatologica Croatica. Str. 228-9.
 6. Vukušić Rukavina T, Relić D, Marelić M, Machala Poplašen L, Viskić J, Jokić D, Sedak K. Differences in attitudes of medical and dental students about e-professionalism on social media. Eur J Public Health.2019;29( Suppl 4): 124-5.
 7. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Doctor-Patient Interactions on SNS among Doctors of Medicine and Dental Medicine. U: Jurčević K, Kaliterna Lipovčan Lj, Medić R, Ramljak O ur. Preserving, evaluating and developing the Mediterranean. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar; VERN University; Scientific Council for Anthropological Research, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU); 2023. Str. 461-9. https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/76853
 8. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Doctor-patient Interactions on SNS among Doctors of Medicine and Dental Medicine.  U: Kaliterna Lipovčan Lj, Medić R, Ramljak O ur. MIC - Vis, 2022 Book of Abstracts. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; VERN' University; 2022. Str. 74-4. https://www.bib.irb.hr:8443/1216062
 9. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Doctor-patient Interactions on SNS among Doctors of Medicine and Dental Medicine.  U: Kaliterna Lipovčan Lj, Medić R, Ramljak O ur. Preserving, evaluating and developing the Mediterranean. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar; VERN' University;Scientific Council for Anthropological Research, Croatian Academy of Sciences and Arts (HAZU); 2023. Str. 461-69. [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://www.mic-vis.eu/img/PreservingEvaluating_and_Developing_theMediterranean.pdf https://www.bib.irb.hr:8443/1280344
 10. Relić D, Marelić M, Machala Poplašen L, Viskić J, Sedak K, Majer M, Vukušić Rukavina T. Attitudes of doctors of medicine and dental medicine towards contacting patients via social networks. Eur J Pub Health. 2022. 32(Suppl 3):481-81. doi:10.1093/eurpub/ckac131.170 [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://academic.oup.com/eurpub/article/32/Supplement_3/ckac131.170/6765756https://www.bib.irb.hr:8443/1230111

Ostali članci

 1. Vukušić Rukavina T. Javna prezentacija rezultata istraživanja o e-profesionalizmu doktora medicine i doktora dentalne medicine. Mef.hr. 2022;41(1):73-4. Dostupan na: https://mef.unizg.hr/app/uploads/2022/07/Mef_1-2022_web.pdf (pristupljeno:12.11.2022.)
 2. Viskić J, Vukušić Rukavina T. E-profesionalizam - izazovi novih tehnologija u dentalnoj medicine. Dental Tribune. 2021; 14 (2):16-7.
 3. Relic D, Vukusic Rukavina T, Marelic M, Machala Poplasen L, Viskic J, Jokic D, Sedak K. Smjernice za poticanje razvoja e-profesionalizma tijekom studija medicine i dentalne medicine. Medix. 2020;144/145(Suppl 3):1-8. 
 4. Vukušić Rukavina T. Opasnosti i prednosti društvenih mreža: e-profesionalizam zdravstvenih djelatnika. Liječničke novine. 2018;174(18):67-9.
 5. Relić D, Luetić K, Pezo H, Marelić M, Machala Poplašen L, Viskić J, Sedak K, Zibar L, Tafra Ivić A, Vukušić Rukavina T. Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja e-profesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu; 2023. Str. 1-28 [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://mef.unizg.hr/app/uploads/2023/10/Smjernice-za-koristenje-drustvenih-mreza-te-poticanje-razvoja-e-profesionalizma-doktora-medicine-i-doktora-dentalne-medicine.pdf https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/rad-ostalo/806391

Ostala kongresna priopćenja

 1. E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika – kako pacijenti prate online reputaciju liječnika. U: Braš M, Đorđević V. ur. Međunarodnu konferenciju o komunikaciji u medicini: Čovjek je čovjeku lijek. Zagreb: Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu - CEPAMET, 2022. Str. 95-6.
 2. 2022. Str. 46.
 3. E-profesionalizam u djelatnika Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U: Erceg M, Bilić-Zulle L. ur. Medicinska informatika 2021. Zagreb: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku ; Medicinska naklada, 2021. Str. 24-6.
 4. Viskić J, Marelić M, Relić D, Machala Poplašen L, Jokić D, Sedak K, Vukušić Rukavina T. Razlike u navikama korištenja društvenih mreža i stavovima o e-profesionalizmu nastavnika Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. U: Ćatić A, Viskić Joško ur. Aesthetic Dental Moment – Zbornik sažetaka godišnjeg kongresa Hrvatskog društva estetske dentalne medicine. Zagreb: Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine; 2021. Str. 41. 
 5. Vukušić Rukavina T, Viskić J, Relić D, Jokić D, Sedak K. Are we aware that our digital footprint stays forever?. U: Abstract book of the 2nd Eastern European Conference of Mental Health : In and Out of Your Mind. Sibiu: “Lucian Blaga” University Sibiu; 2018. Str. 49.
 6. Relić D. Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja e-profesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine. U: Ćatić A, Dulčić N, Musić L ur. Zbornik sažetaka Aesthetitc Dental Sinergija kongresa Hrvatskog Društva estetske dentalne medicine i Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije. Zagreb: Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine; 2023. Str. 30-30 [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://ad-sinergija.com/program/
  https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/736565
 7. Vukušić Rukavina T, Marelić M. Assessment of e-professionalism of Croatian Doctors of Medicine on Facebook. U: 15th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, Porto, 16.-19. Oct2023. Madrid: International Chair in Bioethics; 2023. Str. 66-66. [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://www.bioethicsporto2023.com/program. https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/806791
 8. Vukušić Rukavina T, Marelić M. Društvene mreže: stav doktora medicine i doktora dentalne medicine o e-profesionalizmu. U: Brnabić R, Barić Punda V, Bačić P, Britvić Vetma B, Kurtović Mišić A, Carić M ur. Zbornik radova s međunarodnog kongresa "4. kongres KOKOZA i 6. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem". Split: Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet; 2023. Str. 242-3. 
  https://www.bib.irb.hr:8443/1274203
 9. Viskić J, Marelić M, Relić D, Sedak K, Vukušić Rukavina T. Utjecaj edukacijske intervencije na izmjenu postavki privatnosti profila na društvenim mrežama studenata medicine i dentalne medicine.  U: Ćatić A, Dulčić N, Musić L ur. Zbornik sažetaka Aestetitc Dental Sinergija kongresa Hrvatskog Društva estetske dentalne medicine i Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije. Zagreb: Hrvatsko društvo estetske dentalne medicine; 2023. str. 70-1. https://www.bib.irb.hr:8443/1274304
 10. Marelić M, Vukušić Rukavina T. Selektivnost doktora medicine i doktora dentalne medicine u kontaktu s pacijentima na društvenim mrežama. U: Tomić-Koludrović I, Petrić M, Marelić M, Bilandžić M, ur. Hrvatska: Podvojeno društvo? Sociološki prilozi raspravi. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo; 2023. Str. 47-8. https://www.bib.irb.hr:8443/1274262
 11. Relić D, Marelić M, Machala Poplašen L, Viskić J, Majer M, Sedak K, Vukušić Rukavina T. Smjernice za korištenje društvenih mreža te poticanje razvoja e-profesionalizma doktora medicine i doktora dentalne medicine U: 15. međunarodni kongres Štamparovi dani: knjiga sažetaka. Zagreb: Opća županijska bolnica Požega, 2023. Str. 28-9. [pristupljeno 09.11.2023.]. Dostupno na: https://unzas.hr/15-stamparovi-dani-knjiga-sazetaka/ https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/809362
 12. Sedak K, Marelić M, Vukušić Rukavina T. E-professionalism - professional medical ethics in emerging digital landscapes.  U: Demarin V ur. Mind & Brain : 62nd International neuropsychiatric congress : Bridging between neurology & psychiatry : abstract book 2023. Pula: International Institute for Brain Health; Society for Neuropsychiatry; Croatian Academy for Sciences and Art; 2023. Str. 44-4. https://www.bib.irb.hr:8443/1280993

Knjige i poglavlja u knjigama

 1. Viskić J,  Vukušić Rukavina T. Social media in dentistry. U: Vodanović M, Alt WK ur. Essentials of dental medicine. Zagreb (Hrvatska): Naklada Slap;2022. str. 133-42. https://www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-knjiga/74577
 2. Viskić J, Jokić D, Vukušić Rukavina T. E-profesionalizam - Etičnost i profesionalnost doktora dentalne medicine u digitalnim medijima. U: Polgar N, ur. Etika u dentalnoj medicini. Zagreb: Naklada Slap; 2019. Str. 205-20. 

MEDIJSKE OBJAVE

18.5.2022. - Održana prezentacija rezultata istraživanja o korištenju društvenih mreža doktora (dentalne) medicine u RH
https://mef.unizg.hr/odrzana-prezentacija-rezultata-istrazivanja-o-koristenju-drustvenih-mreza-doktora-dentalne-medicine-u-rh/

19.5.2022. - Predstavljeni rezultati istraživanja o korištenju društvenih mreža, stavovima i etičkim vrijednostima doktora medicine/dentalne medicine u RH u svezi e-profesionalizma
https://ljekarnik.hr/2022/05/19/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-o-koristenju-drustvenih-mreza-stavovima-i-etickim-vrijednostima-doktora-medicine-dentalne-medicine-u-rh-u-svezi-e-profesionalizma/

20.5.2022. - Predstavljeni rezultati istraživanja o korištenju društvenih mreža, stavovima i etičkim vrijednostima doktora medicine/dentalne medicine u RH u svezi e-profesionalizma
https://www.hlz.hr/iz-sredisnjice/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-o-koristenju-drustvenih-mreza-stavovima-i-etickim-vrijednostima-doktora-medicine-dentalne-medicine-u-rh-u-svezi-e-profesionalizma/

20.5.2022. - Održana prezentacija rezultata istraživanja o korištenju društvenih mreža doktora (dentalne) medicine u RH
https://hrzz.hr/odrzana-prezentacija-rezultata-projekta-smeprof/

20.5.2022. - Kako doktori koriste društvene mreže?
https://www.universitas-portal.hr/kako-doktori-koriste-drustvene-mreze/

23.5.2022. - Predstavljeni rezultati istraživanja o profesionalizmu zdravstvenih djelatnika na društvenim mrežama
https://www.hlk.hr/predstavljeni-rezultati-istrazivanja-o-profesionalizmu-zdravstvenih-djelatnika-na-drustvenim-mrezama.aspx

27.5.2022. - Profesionalizam zdravstvenih djelatnika na društvenim mrežama
https://www.plivazdravlje.hr/vijesti/clanak/36322/Profesionalizam-zdravstvenih-djelatnika-na-drustvenim-mrezama.html

07.07.2022 - Održana Skupština Saveza ALUMNI UNIZG i Alumni priča Medicinskoga fakulteta: E-profesionalizam zdravstvenih djelatnika
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/odrzana-skupstina-saveza-alumni-unizg-i-alumni-prica-medicinskoga-fakulteta-e-profesionalizam-zd/

28.07.2022.g. - Društvene mreže su nam tijekom pandemije donijele više štete nego koristi!
https://www.universitas-portal.hr/drustvene-mreze-su-nam-tijekom-pandemije-donijele-vise-stete-nego-koristi/

17.8.2022. - Nacional, Zagreb News
https://www.nacional.hr/tea-vukusic-rukavina-drustvene-mreze-dobre-su-za-lijecnike-i-pacijente-ali-kriju-i-mnoge-opasnosti/

19.8.2022. - RTL danas
https://www.briefing-mediji.hr/App/Publication/PublicationDetailExternal?guid=2E5BD3FE-C7DA-40BF-92D8-EDC84962C9FF&clipKeys=3T4871770

19.8.2022. - rtl.hr
https://www.rtl.hr/vijesti/hrvatska/sve-vise-lijecnika-je-na-drustvenim-mrezama-medu-njima-su-i-oni-javljaju-se-pacijenti-misle-da-imaju-nesto-01102bd2-1fec-11ed-b830-667e213b9782

23.8.2022.
Radio Sunce, gostovanje izv. prof. dr. sc. Joško Viskić

13.10.2022. - HRT/HTV2 – Emisija „Prometej“, Prilog „Znanost s potpisom“, prilog o izv. prof. dr. sc. Tei Vukušić Rukavina
https://www.briefing-mediji.hr/App/Publication/PublicationDetailExternal?guid=2E5BD3FE-C7DA-40BF-92D8-EDC84962C9FF&clipKeys=3T4931952

Anketa o e-profesionalizmu - studenti 2022