Medicinska etika

Cilj nastave Medicinske etike je upoznati studenta s načelima medicinske etike i bioetike, s odgovornostima prema pacijentu, društvu, kolegama i samome sebi tijekom studija i tijekom profesionalnog rada. Mora naučiti informirati pacijenta o njegovim pravima i obvezama Studenta poučiti kako otkriti etičke aspekte medicinskih odluka vezanih uz liječenje bolesnika, te kako analizirati etičke probleme koji nastaju kao poslijedica liječničkog djelovanja u praksi i donositi odluke koje se odnose na etičke aspekte liječničkog rada.