Uvod u znanstveni rad

Načela znanstvenoga istraživanja i medicine utemeljene na dokazima dijelom su pristupa cjelokupnom postupku podučavanja na medicinskom fakultetu. Osnovni cilj nastave kolegija „Uvod u znanstveni rad“ jest osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za kritičku evaluaciju svojeg i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih postupaka. Pored toga, nastava će studentu dati osnovna znanja i vještine za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja u službi unapređenja kvalitete vlastitog istraživanje i prakse. Preduvjet za to jest usvajanje znanja, vještina i stavova za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidencebased medicine).