MEF.hr

List Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sljednik negdašnjih Saopćenja i Glasnika. Sadržajem časopis obuhvaća praćenje bitnih događaja u fakultetskom životu. Izlazi dvaput na godinu, u srpnju i prosincu.

Glavna urednica:

Svjetlana Kalanj Bognar, prof. dr. sc.

 

Uredništvo:

+385 1 45 90 215

 

Branko Šimat

+385 1 45 66 888

MEF.hr 2016

MEF.hr 2015

MEF.hr 2014

MEF.hr 2013

MEF.hr 2012

MEF.hr 2011

MEF.hr 2010

MEF.hr 2009

MEF.hr 2008