Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Odbor za doktorske radove

Odbor za disertacije je stalno stručno povjerenstvo Fakultetskog vijeća koje ujednačava mjerila i koordinira aktivnosti u postupku stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti od trenutka prijave prijedloga disertacije do javne obrane gotove disertacije i promocije na Sveučilištu u Zagrebu.

Sva službena komunikacija s Odborom se odvija preko urudžbenog zapisnika Medicinskog fakulteta (Šalata 3, zgrada dekanata), a administrativna tajnica Odbora je gospođa Ivana Kapović (e-mail: ivana.kapovic@mef.hr).

Sastav Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja
Odluka - Promjena imena Odbora
Raspored sjednica odbora za disertacije I javnih rasprava o prijedlozima disertacija u 2021./2022.
Izvadak iz Pravilnika o poslijediplomskim studijima