Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Rektorove i Dekanove nagrade

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2023/2024

Krajnji rok za predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Fakulteta je petak, 30. kolovoza 2024. do 16.00 sati
(u pismohranu Šalata 2 podrum, gđi. Martini Tisaj, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Molimo Vas da PAŽLJIVO i studenti i mentori proučite priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2023./2024.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 24. veljače 2023.)

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za Rektorovu nagradu

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Odluka o roku prijave rada za Rektorovu nagradu

VAŽNO!!!

Molimo da svoje radove sa ispisanom online prijavom na natječaj na Sveučilištu te potpisanim ispisom obrazloženja mentora iz prijave i ostalom popratnom dokumentaciju dostavite u
- 2 primjerka u tiskanom obliku
- 2 USB sticka sa elektroničkim oblikom te
- sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku kao zasebnu datoteku na priloženim sticovima.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2022/2023

Krajnji rok za predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Fakulteta je četvrtak, 27. travnja 2023. do 15.00 sati
(u pismohranu Šalata 2 podrum, gđi. Martini Tisaj, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Molimo Vas da PAŽLJIVO i studenti i mentori proučite priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2022./2023.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst, 24. veljače 2023.)

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za Rektorovu nagradu

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

VAŽNO!!!

Molimo da svoje radove sa ispisanom online prijavom na natječaj na Sveučilištu te potpisanim ispisom obrazloženja mentora iz prijave i ostalom popratnom dokumentaciju dostavite u

  • 2 primjerka u tiskanom obliku
  • 2 USB sticka sa elektroničkim oblikom te
  • sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku kao zasebnu datoteku na priloženim sticovima.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2021/2022

Krajnji rok za predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Fakulteta je srijeda, 29. lipnja 2022. do 14.00 sati
(u pismohranu Šalata 2 podrum, gđi. Martini Tisaj, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natjecaj Za Dodjelu Rektorove Nagrade 2021 2022
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst 2020
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za Rektorovu nagradu
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
VAŽNO!! Molimo da svoje radove s prijavom na natječaj na Sveučilištu i ostalom popratnom dokumentacijom dostavite u:
- 2 primjerka u tiskanom obliku
- 2 USB sticka s elektroničkim oblikom
te sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku kao zasebnu datoteku na priloženim USB stickovima.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2020/2021

Krajnji rok za predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata Fakulteta je utorak, 29. lipnja 2021. do 14.00 sati
(u pismohranu Šalata 2 prvi kat, gđi. Martini Tisaj, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2020-2021
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za Rektorovu nagradu
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst 2020
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
VAŽNO!! Molimo da svoje radove u elektroničkom obliku dostavite na USB sticku!

Uz 2 tiskana primjerka rada potrebno je na USB sticku dostaviti i dvije verzije u elektroničkom obliku

 te sažetak rada na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku kao zasebnu datoteku.

VAŽNO!!!

Produljen je rok za predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata i to za

Ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. do 12.00 sati

(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).

Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Studenti šeste godine studija obvezni su prijaviti i predati rad prije završetka studija.

Odluka_prijava Rektorove nagrade_studenti 6 godine studija

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2019/2020

Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je

Ponedjeljak, 29. lipnja 2020. do 14.00 sati

(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2019_2020
ODLUKA REKTORA – Produljenje roka za prijavu Rektorove nagrade
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova za rektorovu nagradu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade_2020
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2018/2019

krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je  

četvrtak, 02. svibnja 2019. do 15.00 sati

(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).

Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2018_2019
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu
Upute kandidatima za intervju

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2017/2018

Krajnji rok za  predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
Četvrtak, 03. svibnja 2018. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade akad.god. 2017_2018
Odluka o mentoru
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2016/2017

Krajnji rok za  predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
Četvrtak, 27. travnja 2017. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Tekst Natječaja
Odluka o mentoru
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – procisceni tekst veljaca 2016
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
Četvrtak, 28. travnja 2016. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2015_2016
Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu
Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – procisceni tekst veljača 2016
Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu
Rok za predaju radova Mef SuZg
Odluka Mentor – Mef SuZg