Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Alumni

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAMUZ (Almae matris alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis) 

Ciljevi i područja djelovanja Društva su:

 • povezivanje bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog promicanja ugleda i dobrobiti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu;
 • okupljanja na društvenim i stručnim sastancima, razmjene informacija, zajedničkih znanstvenih, stručnih, razvojnih i izdavačkih projekata
 • očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • skrb za razvitak i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva;
 • utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima zdravstva;
 • poticanja i izgradnja veza i suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Društvama kod nas i u svijetu

Članovi Izvršnog odbora Društva:

 • prof. dr. Zvonko Šošić, predsjednik Društva
 • prof. dr. Nada Čikeš, dopredsjednica Društva
 • prof. dr. Želimir Bradamante, rizničar Društva
 • prof. dr. Ana Borovečki, tajnik Društva
 • akademik Ivica Kostović
 • akademik Marko Pećina
 • prof. dr. Davor Solter
 • prof. dr. Ico Damjanov
 • prof. dr. Ante Pađen
 • prof. dr. Davor Ježek
 • prof. dr. Željko Metelko
 • Likvidator Društva: Darko Bošnjak, dipl.iur.
AMAMUZ - Statut

Djelatnost Društva je:

 • održavanje i unapređenje veze bivših studenata s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, Hrvatskim liječničkim zborom i komorom, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave zdravstvenom djelatnošću;
 • prikupljanje mišljenja članova Društva u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Društva;
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;
 • organizacija susreta članova Društva; – redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Društva;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Društva;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;
 • izmjena radnih iskustava s odgovarajućim Društvama bivših studenata;
 • organiziranje stručnih i ostalih susreta s drugim Društvama;
 • obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Medicinskog fakulteta.

Uplata članarine za AMAMUZ

Račun Fakulteta: HR8423400091110024619

Model plaćanja: HR00

Poziv na broj:  1944

Opis plaćanja: Ime i prezime, Članarina za AMAMUZ

U godini kad Fakultet slavi veliku godišnjicu – 100 godina od osnutka – naše Društvo pomalo dobiva uvjete za rad, što mu omogućuje djelovanje.

Naime susretljivošću Uprave Fakulteta njegovi su alumni dobili na upotrebu prostoriju u zgradi Šalata 4, opremljenu novim namještajem i računalom s internetskom vezom. Zahvaljujemo kolegicama iz Školske i sveučilišne medicine, koje u istoj zgradi imaju ambulantne prostorije i koje su se kolegijalno odrekle jednog od svojih računala.

Tako je bilo moguće uspostaviti i stranicu na web-u s poveznicom na početnoj stranici Fakulteta na adresi „O Nama“. Za sad su na stranici rubrike:

 • O nama, s ciljevima društva, Statutom i članovima Predsjedništva Društva
 • Vijesti (mole se prilozi u vezi s događajima zanimljivim za alumne)
 • Glasnik
 • Kontakt
 • Pristupnica

Posebno molimo sve članove i one, koji to žele postati, da ispune Pristupnicu. Naime u Monografiji Fakulteta, koja će biti tiskana povodom 100-te obljetnice, bit će navedeni svi članovi. “Stare” članove molimo da uz godinu  diplomiranja navedu i datum (godinu) pristupanja Društvu. Pristupnica je na web-u pa vas molimo, da je ispunite “on line” i odmah pošaljete.

Ove smo godine dovršili postupak ponovnog upisa u Registar udruga, na što nas je primorao nedavno doneseni novi Zakon o udrugama. To je podrazumijevalo izvanrednu godišnju skupštinu, donošenje novog Statuta Društva, obvezu ažurnog vođenja popisa članova Društva u elektronskom obliku te neke promje u strukturi Društva. Na primjer, trebalo je imenovati likvidatora, tajnika i rizničara, za čim do sada nismo imali potrebe.Osim toga, zakon ne poznaje više upravni, izvršni ili drugi nekakvi odbor, nego udrugama od  sada upravljaju predsjedništva pa tako i našom.

Uz veliku obljetnicu Fakulteta obilježavamo i tek nešto manje značajnu 90-u obljetnicu Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koju je 3.listopada 1927. Svečano otvorio Stjepan Radić.

Mole se sve alumne i svi alumni našeg Fakulteta, da u svakoj prilici, u kojoj se nađu, nasvoj način pridonesu obilježavanju tih velikih obljetnica, značajnih za naš Fakultet, grad i domovinu.

Predsjednik Društva
prof.dr.sc. Zvonko Šošić

Prof.dr.sc. Zvonko Šošić

Predsjednik

zsosic@snz.hr
1 Osobni podatci
2 Akademski podatci
3 Podatci o zaposljenju