Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Alumni

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAMUZ (Almae matris alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis) 

Ciljevi i područja djelovanja Društva su:

 • povezivanje bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog promicanja ugleda i dobrobiti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu;
 • okupljanja na društvenim i stručnim sastancima, razmjene informacija, zajedničkih znanstvenih, stručnih, razvojnih i izdavačkih projekata
 • očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • skrb za razvitak i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva;
 • utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima zdravstva;
 • poticanja i izgradnja veza i suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Društvama kod nas i u svijetu

Članovi Izvršnog odbora Društva:

 • prof. dr. Zvonko Šošić, predsjednik Društva
 • prof. dr. Nada Čikeš, dopredsjednica Društva
 • prof. dr. Želimir Bradamante, rizničar Društva
 • prof. dr. Ana Borovečki, tajnik Društva
 • akademik Ivica Kostović
 • akademik Marko Pećina
 • prof. dr. Davor Solter
 • prof. dr. Ico Damjanov
 • prof. dr. Ante Pađen
 • prof. dr. Davor Ježek
 • prof. dr. Željko Metelko
 • Likvidator Društva: Darko Bošnjak, dipl.iur.
AMAMUZ - Statut

Djelatnost Društva je:

 • održavanje i unapređenje veze bivših studenata s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, Hrvatskim liječničkim zborom i komorom, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave zdravstvenom djelatnošću;
 • prikupljanje mišljenja članova Društva u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Društva;
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;
 • organizacija susreta članova Društva; – redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Društva;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Društva;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;
 • izmjena radnih iskustava s odgovarajućim Društvama bivših studenata;
 • organiziranje stručnih i ostalih susreta s drugim Društvama;
 • obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Medicinskog fakulteta.

Uplata članarine za AMAMUZ

Račun Fakulteta: HR8423400091110024619

Model plaćanja: HR00

Poziv na broj:  1944

Opis plaćanja: Ime i prezime, Članarina za AMAMUZ

ALUMNI UNIZG Glasnik je glasnik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. Izlazi od 1990. - 1992. i ponovno od 2003.

Od 2018. novi brojevi Glasnika dostupni su u formatu koji podržava listanje sadržaja na sljedećoj poveznici - http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/alumni/alumni-unizg-glasnik/

Prof.dr.sc. Zvonko Šošić

Predsjednik

zsosic@snz.hr
1 Osobni podatci
2 Akademski podatci
3 Podatci o zaposljenju