Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Znanstvenoistraživački rad

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad
Odluka fakultetskog vijeća o imenovanju novog predsjednika i članova povjerenstva
Prilog 5.1.Djelatnici MF s najvećim brojem radova
Prilog 5.2. Radovi autora s Medicinskog fakulteta u odabranih 20 časopisa s čimbenikom odjeka višim od 25
Prilog 5.3. 20 radova s više od 50 citata 1 autor MF
Prilog 5.4. Produkcija MF 2017-2022
Prilog 5.5.a Analiza WoS MF 2018-2022 - broj radova WoS Core collection
Prilog 5.5.b Analiza WoS MF 2018-2022 - WoS tematske kategorije
Prilog 5.5.c Analiza WoS MF 2018-2022 - države
Prilog 5.5.d Analiza WoS MF 2018-2022 - ustanove koautora
Prilog 5.5.e Analiza WoS MF 2018-2022 . HR ustanove
Prilog 5.5.f Analiza WoS MF 2018-2022 - najproduktivniji autori
Prilog 5.5.g Analiza WoS MF 2018-2022 - najzastupljeniji časopisi
Prilog 5.6. Radovi autora s Medicinskog fakulteta u odabranih 20 časopisa s čimbenikom odjeka višim od 25 (WoS – JCR)
Prilog 5.7. Citiranost svih radova s MF
Prilog 5.8. Projekti Hrvatske zaklade za znanost
Prilog 5.9. Popis Potpora financiranjima Sveucilista u Zagrebu
Prilog 5.10. Međ‘unarodni projekti
Prilog 5.10.a Međunarodni projekti - Bilateralni projekti
Prilog 5.11. Popis izvora financiranja projekata
Prilog 5.12. Popis nacionalnih i stručnih projekata
Prilog 5.13.a Urednišvo u časopisima u posljednjih 5 godina - abecedno
Prilog 5.13.b Uredništvo u Ačasopisima u posljednjih 5 godina - po kvartili
Prilog 5.13.c Uredništvo u časopisima u posljednjih 5 godina - jedinstveni naslovi
Prilog 5.13.d Uredništvo u časopisima u posljednjih 5 godina - baza data
Prilog 5.13.e Uredništvo u časopisima u posljednjih 5 godina - kvartile brojčano
Prilog 5.14. Rad u organizacijskim odborima konferencija u posljednjih 5 godina
Prilog 5.15. Državne nagrade za znanost
Prilog 5.16. Nagrade HAZU
Prilog 5.17. Rektorove nagrade - 2020-2021
Prilog 5.18. Rektorove nagrade - 2021-2022
Prilog 5.19. Rektorove nagrade - 2022-2023
Prilog 5.20. Dekanove nagrade - 2020-2021
Prilog 5.21. Dekanove nagrade - 2021-2022
Prilog 5.22. Ostale nagrade MF
Strategy of Scientific Research of the School of Medicine University of Zagreb 2016 – 2020