Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Radna skupina za biomedicinska istraživanja

Radna skupina za biomedicinska istraživanja sastavni je dio Središnjeg etičkog povjerenstva koji procjenjuje etičnost predloženih istraživanja.

Online prijava Etičkom povjerenstvu
Link: https://etpov.mef.hr

Upute za online prijavu Etičkom povjerenstvu
Sastav Radne skupine etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja
Odluka FV – zamjena člana radne skupine Etičkog povjerenstva
Termini sastanaka RSB – ak.god. 2021-2022
Dokumenti potrebni za ocjenu etičnosti (osim istraživanja u sklopu prijave teme disertacije na MF)
Documents needed for assessment of the ethicity
Obrazac T1-Temeljni obrazac za prijedlog znanstvenog istraživanja na ljudima namjenjen za prijavu znanstvenog projekta
Form T1-basic form for proposals of scinetific research
Nacrt zamolbe Etičkom povjerenstvu
Ethical Board Petition draft
Nacrt Izjave o etičnosti prijavitelja
Draft for Statement by researcher on respect for ethical principles
Obrazac DR.SC.-01A – Prva prijava (namjenjen za prijavu teme disertacije)
First proposal – Form DR.SC.-01A
Obrazac za ispravljeni – konačni prijedlog disertacije – Obrazac DR.SC.-01B
Final thesis proposal – Form DR.SC.-01B
Obrazac za ocjenu prijedloga disertacija – Obrazac DR.SC.-02
Thesis proposal evaluation – Form DR.SC.-02
Naputak za istraživanja na psihijatrijskim bolesnicima
Guidance for research involving psychiatric patients
Naputak za kliničke studije
Guidelines for clinical trials of drugs and medical devices
Informirani pristanak – GDPR
Informed consent
Informirani pristanak zakonski skrbnik GDPR
Informed consent legal guardian
Eticki kodeks -istrazivanja s djecom
Naputak za prospektivna istraživanja među djecom školske dobi, koja će se provoditi u školama
Instructions on prospective research involving school-aged children, to be conducted in schools
Informirani pristanak na sudjelovanje maloljetne osobe u istraživanju zakonski zastupnik GDPR
Informed consent for participation in research involving children
Model privole za sudjelovanje u istraživanju djeca u dobi od 13-17 GDPR
Informed consent for participation in research involving children minors aged-13-17 years GDPR
Model privole za sudjelovanje u istraživanju djeca u dobi od-8-12 GDPR
Informed consent for participation in research involving children minors aged 8-12 years GDPR