Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Znanstveni rad kao dio medicinske edukacije

Znanstveni rad studenata kao dio medicinske edukacije: novi sustav znanstvenog rada studenata i njegovog nagrađivanja

Pri donošenju i usvajanju novog Pravilnika o prediplomskim i diplomskim studijima, Fakultet je osobitu pozornost usmjerio na osiguranje podloge i uvjeta za razvoj novog sustava znanstvenog rada studenata i njegovog nagrađivanja (vidjeti članke 74.-79. novog Pravilnika o diplomskom studiju). Fakultet čvrsto vjeruje da su stručni i znanstveni rad studenata sastavni dio medicinske edukacije te da izravno uključivanje studenata u stručni i znanstveni rad predstavlja vrlo bitan i sastavni dio studijskog programa, kojim se kod studenata potiče razvoj kritičkog rasuđivanja i kreativnosti, navike samostalnog obrazovanja te stjecanje dodatnog znanja i istraživačkih vještina. Kreativna disciplina, potrebna da se uspješno izvede projekt i napiše studentski znanstveni rad, studentu omogućuje da postane liječnik i pritom ostane akademski građanin, neovisno o tome hoće li se kasnije baviti kliničkom praksom, istraživanjem, nastavnim radom ili administrativnim radom u zdravstvu. Kroz izvedbu projekta i pisanje rada student znanstveni pristup i metode upoznaje iznutra, kao aktivni sudionik, a pritom uči postaviti znanstvenu hipotezu, prikupiti i evaluirati podatke, priopćiti drugima rezultate i zaključke vlastitog istraživanja te razmišljati i zaključivati kritički i na znanstveni način tijekom cijele profesionalne karijere. Stoga Fakultet potiče sve studente da se uključe u znanstveni i stručni rad u akademskoj zajednici, a od voditelja znanstvenih programa i projekata te ostalih nastavnika očekuje da zainteresiranim studentima omoguće uključivanje u rad na znanstvenim i stručnim projektima Fakulteta. U 2007. su uvedene nove Dekanove nagrade za najbolji znanstveni rad studenata, no Povjerenstvo za znanstveni rad studenata je izradilo novi prijedlog cjelovitog sustava znanstvenog rada studenata i njegovog nagrađivanja (javnu raspravu i potom usvajanje na Fakultetskom vijeću planiramo za siječanj/veljaču 2008. godine). Fakultet uvođenjem tog novog sustava nastoji realizirati tri strateška cilja, to jest sustavno kod studenata razvijati svijest o tri ključna obilježja suvremene znanosti i razvijanje odgovarajućih navika i pristupa:

  1. Razviti kod studenata svijest o tome da se uspješni znanstveni rad temelji na osobnoj izvrsnosti, kreativnosti i ustrajnom radu, uz usvajanje najviših etičkih i profesionalnih standarda osobnog djelovanja.
  2. Razviti kod studenata svijest o tome da se danas uspješni znanstveni rad također temelji na timskom radu i otvorenoj suradnji kompetitivnih pojedinaca.
  3. Razviti kod studenata svijest da su kao studenti-istraživači dio šire znanstvene zajednice, koja dijeli specifične zajedničke vrijednosti i ideale te na specifičan i vrlo bitan način pridonosi općem razvoju društva i boljitku čovječanstva.

Sukladno tome, Fakultet nastoji razviti različite oblike poticanja i nagrađivanja uspješnog znanstvenog i stručnog rada studenata, pri čemu je svaki oblik primjeren za ostvarivanje jednog od tri spomenuta strateška cilja. Primjerice, osobna izvrsnost se potiče tako što Dekanovu ili Rektorovu nagradu za najbolji znanstveni rad mogu dobiti samo radovi koje je izradio jedan student. S druge strane, timski rad i ko-autorstvo studenata potiče se drugim oblikom nagrađivanja (zamjena izbornih predmeta studentskim znanstvenim radom, dodatni bodovi pri budućim natječajima za zaposlenje ili pri odabiru studenata za međunarodne razmjene i sl.). Napokon, razvoj zajedništva i prepoznatljivog «profesionalnog i akademskog identiteta» potiče se organizacijom i podrškom Znanstvenih dana studenata (po uzoru na «Student Research Day» na brojnim inozemnim sveučilištima) i hvalevrijednih znanstvenih kongresa studenata (npr. CROSS i ZIMS).

Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima