Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta, osnovan 1985. godine, jedan je od prvih fakultetskih ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu.

Aktivnosti Ureda za međunarodnu suradnju:

 • Organizacija i podrška studentima pri odlaznim i dolaznim mobilnostima
 • Organizacija i podrška (ne)nastavnom osoblju pri odlaznim i dolaznim mobilnostima
 • Logistička potpora i organizacija dolazaka međunarodnih studenata, nastavnika i delegacija
 • Vođenje evidencije mobilnosti
 • Promicanje međunarodne prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta
 • Aktivan rad na proširenju mreže partnerskih sveučilišta i institucija
 • Podrška pri potpisivanju međunarodnih ugovora
 • Podrška pri učlanjivanju u međunarodne udruge, mreže, itd.
 • Međunarodna verifikacija edukacijskih dokumenata diplomanata Medicinskog fakulteta (suradnja s ECFMG, DataFlow, HireRight i ostalim međunarodnim agencijama)
Važne poveznice:

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

Sveučilište u Zagrebu – međunarodna suradnja

Sveučilište u Zagrebu – međunarodna razmjena

Evidencija međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu

Agencija za mobilnost i programe EU  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Study in Croatia

Erasmus Student Network Croatia - Zagreb (ESN Zagreb)

Prof. dr. sc. Miloš Judaš

Prodekan za međunarodnu suradnju / ECTS koordinator

mjudas@hiim.hr

ects.coordinator@mef.hr

 

Jasna Turković, mag.

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

Šalata 3, 2. kat, soba 202

+385 1 4566 903

jasna.turkovic@mef.hr

Prijave za stručne prakse

Bilateralni ugovori i memorandumi o razumijevanju

U priloženom dokumentu nalaze se bilateralni ugovori i memorandumi o razumijevanju potpisani na fakultetskoj razini.

Bilateralni ugovori i memorandumi o razumijevanju potpisani na razini Sveučilišta u Zagrebu se odnose i na sve sastavnice te je popis dostupan na sveučilišnim stranicama.

Bilateralni fakultetski ugovori i memorandumi o razumijevanju

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi

U priloženom dokumentu nalaze se popis Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji omogućavaju Erasmus+ mobilnosti u svrhu studiranja (za studente) i u svrhu podučavanja (za nastavno osoblje).

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi

Diplomskim i poslijediplomskim studentima Medicinskog fakulteta na raspolaganju su navedene mobilnosti u svrhu studiranja ili stručne prakse.

Za uspješnu prijavu i kvalitetnu mobilnost preporučamo studentima da se jave u Ured za međunarodnu suradnju.

Erasmus+ studiranje

Kroz Erasmus+ program omogućeno je financiranje boravka u svrhu studiranja (jedan semestar ili cijelu godinu) na partnerskim sveučilištima navedenima u tablici Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za Erasmus+ mobilnosti u svrhu studiranja u veljači za mobilnosti tijekom nadolazeće akademske godine – više detalja u vezi prijave nalaze se na sveučilišnim stranicama.

Tijekom sveučilišnog natječaja, Medicinski fakultet objavljuje interni natječaj u svrhu rangiranja kandidata. Interni natječaj bude objavljen na internetskoj naslovnici Fakulteta i pod novostima Ureda za međunarodnu suradnju. Prijavna dokumentacija se predaje u Urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta.

Kriteriji za rangiranje kandidata:

Prosjek ocjenaStrani jezikMotivacijaNema prethodnu mobilnostPonavljanje godineUkupno bodova
max. 5,00max. 5max. 51-4 boda16max./10min.

Za prijavu na natječaj, potrebna je potvrda o B2 razini znanja jezika na kojem se izvodi nastava u prihvatnoj instituciji.

Free mover studiranje

Za boravak u svrhu studiranja (jedan semestar ili cijelu godinu) na sveučilištima s kojima Medicinski fakultet nema potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazum, moguće je iskoristiti opciju free mover mobilnosti. Tijekom free mover mobilnosti studenti su dužni platiti školarinu i na matičnom i na prihvatnom fakultetu te nemaju mogućnost stipendiranja od strane Fakulteta ili Sveučilišta.

Za prijavu je potrebno poslati ispunjeni i potpisani Ugovor o učenju (plan studiranja) i službene nastavne planove kolegija koje planirate odslušati na prihvatnoj ustanovi.

Studenti Medicinskog studija na engleskom jeziku trebaju provjeriti dodatne informacije i pridržavati se uputa na LMS-u - link.

Prijavna dokumentacija se šalje na jasna.turkovic@mef.hr. Rokovi za prijavu su:

15. lipnja za free mover mobilnost tijekom zimskog semestra ili cijele akademske godine
1. studenog za free mover mobilnosti tijekom ljetnom semestra

Određeni broj kandidata bit će odabran s obzirom na izvedivost plana studiranja i prosjek ocjena.

Erasmus+ stručna praksa

Kroz Erasmus+ program omogućeno je financiranje boravka u svrhu stručne prakse (minimalno 2 kalendarska mjeseca) u javnim i privatnim institucijama u zemljama članicama EU te u Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Erasmus+ stručnu praksu je moguće realizirati tijekom akademske godine van nastavnih obaveza. Također ju je moguće realizirati unutar godine dana od diplomiranja no potrebno je prijaviti se na Sveučilište i dobiti rezultate prije datuma diplomiranja (nije moguće ostvariti mobilnost nakon diplomiranja u Francuskoj).

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za Erasmus+ mobilnosti u svrhu stručne prakse dvaput godišnje kako slijedi (akademske godine su navedene primjera radi):

Natječaj (krug natječaja)Okvirni datum objave natječajaNajraniji mogući početak prakseNajkasniji mogući završetak prakse
Natječaj 2024./2025. (1. krug)svibanj 2024.2. polovica rujna 2024.datum diplomiranja 2025.
Natječaj 2024./2025. (2. krug)studeni 2024.01.03.2025.30.09.2025.

Studenti su dužni sami pronaći prihvatnu instituciju i dobiti prihvatno pismo (Acceptance Confirmation) prije prijave na Sveučilište u Zagrebu.

Za prijavu je potrebna potvrda s naznačenom minimalno B1 razinom znanja jezika na kojem će se odvijati praksa (a kako je navedeno u prihvatnom pismu).

Više detalja u vezi prijave nalaze se na sveučilišnim stranicama. Prijavna dokumentacija se šalje na jasna.turkovic@mef.hr.

 

Stručne prakse preko bilateralnih ugovora

Kansas University Medical Center

Stručna praksa na Kansas University Medical Centru uključuje kliničko istraživačke prakse iz odabranih disciplina.

Prijave na natječaj (koji se raspisuje tijekom studenog) otvorene su studentima 5. godine studija medicine. Interni natječaj bude objavljen na internetskoj naslovnici Fakulteta i pod novostima Ureda za međunarodnu suradnju. Prijavna dokumentacija se predaje u Urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta.

Ostale stručne prakse

Studenti imaju mogućnosti odlaska na stručne prakse preko raznih studentskih udruga ili u vlastitoj organizaciji.

Ured za međunarodnu suradnju pruža podršku oko potrebne fakultetske dokumentacije za realizaciju ovih praksi.

Diplomskim i poslijediplomskim studentima koji studiraju izvan Hrvatske na raspolaganju su sljedeće mobilnosti u svrhu studiranja ili stručne prakse:

Erasmus+ studiranje

Studenti fakulteta s kojima imamo potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum mogu se prijaviti na Erasmus+ mobilnost u svrhu studiranja preko Sveučilišta u Zagrebu – više detalja u vezi prijave nalaze se na sveučilišnim stranicama. Potrebna razina znanja jezika studiranja je B2 razina po CEFR standardu.

Studenti medicine mogu odabrati naš Studije medicine na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Studenti sestrinstva mogu odabrati naš studij sestrinstva na hrvatskom.

Studenti doktorskih studija mogu odabrati naše doktorske studije na hrvatskom jeziku: Biomedicina i zdravstvo ili Neuroznanost, te doktorski studij na engleskom jeziku Biomedicine and Health Sciences.

Za podršku pri izradi plana studiranja, molim Vas obratite se Uredu za međunarodnu suradnju.

Free movers studiranje

Studenti fakulteta s kojima nemamo potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum mogu se prijaviti na free mover mobilnost uz plaćanje školarine na matičnom fakultetu i školarine odabranog programa Medicinskog fakulteta u Zagrebu (školarina za Engleski studij iznosi 12.000,00 EUR/godina).

Rokovi za prijavu su:

28. veljače za free mover mobilnost tijekom zimskog semestra ili cijele akademske godine
15. rujna za free mover mobilnosti tijekom ljetnom semestra

Prijavna dokumentacija se šalje na jasna.turkovic@mef.hr:

 1. Sken osobne iskaznice ili putovnice
 2. Potvrda o upisu
 3. Prijepis ocjena
 4. Ispunjeni Ugovor o učenju (plan studiranja)
 5. Dokaz o znanju engleskoj ili hrvatskog jezika (minimalno B2 razina znanja).

Za podršku pri izradi plana studiranja, molim Vas obratite se Uredu za međunarodnu suradnju.

Mobilnost u svrhu stručne prakse

Za prijavu mobilnosti u svrhu stručne kliničke ili istraživačke prakse (kroz sve programe), molimo Vas pošaljite navedenu dokumentaciju i informacije na clinical.electives@mef.hr najkasnije 4 mjeseca prije željenog početka prakse:

 1. Sken osobne iskaznice ili putovnice
 2. Potvrda o upisu
 3. Prijepis ocjena
 4. Životopis
 5. Željene discipline prakse (1-2 disciplina)
 6. Željeni datumi prakse

Jezik izvođenja prakse može biti hrvatski i/ili engleski jezik.

Za uspješnu prijavu preporučamo zainteresiranima da se jave u Ured za međunarodnu suradnju.

Odlazno (ne)nastavno osoblje

Erasmus+

Sveučilište u Zagrebu dvaput godišnje (u travnju i prosincu) raspisuje natječaje za mobilnosti (ne)nastavnog osoblja unutar akademske godine u svrhu podučavanja i/ili osposobljavanja - više detalja.

Mobilnosti u svrhu podučavanja su moguće samo prema fakultetima s kojima Medicinski fakultet ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum dok su mobilnost u svrhu osposobljavanja (radionice, tečajevi, job shadowing) moguće prema svima institucijama u zemljama članicama EU te u Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Medicinski fakultet oglašava sveučilišni natječaj s dodatnim uputama na internetskoj naslovnici Fakulteta i pod novostima Ureda za međunarodnu suradnju.

Akademska mobilnost

Sveučilište u Zagrebu dvaput godišnje (u listopadu i veljači) raspisuje natječaje za mobilnosti akademskog osoblja unutar kalendarske godine u svrhu:

o Stavka A – odlazna mobilnost prema strateškim partnerima
o Stavka B – prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
o Stavka C – mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima)

Tijekom sveučilišnog natječaja, Medicinski fakultet objavljuje interni natječaj u svrhu rangiranja kandidata. Interni natječaj bude objavljen na internetskoj naslovnici Fakulteta i pod novostima Ureda za međunarodnu suradnju. Prijavna dokumentacija se predaje u Urudžbeni zapisnik Medicinskog fakulteta.

Dodatni kriteriji za rangiranje kandidata (po Natječaju za 2024. godinu) su sljedeći:

Vrijednost ciljanog sveučilišta po Shanghai Ranking listi (stavke A i B)Voditeljstvo/sudjelovanje u izbornim predmetima (stavke A i B)Zaposlenik MEF-a (stavka C)Ostvarene prethodne mobilnosti (kroz natječaj za akademsku mobilnost)Neostvarena mobilnost u prethodnim godinama (dobivena kroz natječaj za akademsku mobilnost) zbog COVID-19 pandemije
3 = 1.-200. mjesto3 = voditeljstvo -3 = nije ostvarena mobilnosti u zadnje 3 godine-
2 = 201.-400. mjesto2 = suvoditeljstvo -2 = mobilnost ostvarena u 2021. godini-
1 = 401.-600. mjesto1 = sudjelovanje1 = zaposlenik MEF-a1 = mobilnost ostvarena u 2022. godini1 = neostvarena mobilnost zbog COVID-19
0 = ispod 600. mjesta/nije na listi0 = nesudjelovanje0 = nije zaposlenik MEF-a0 = mobilnost ostvarena u 2023. godini0 = nema neostvarene mobilnosti zbog COVID-19

Open Medical Institute (OMI) seminari

2021. godine Medicinski fakultet je potpisao ugovor s Open Medical Institute, Salzburg, Austrija, što Medicinskom fakultetu daje na raspolaganje 10 mjesta godišnje za naše specijalizante i mlade specijaliste (mlađe od 40 godina) za sudjelovanje u međunarodnim seminarima u organizaciji OMI-ja koje drže ugledni svjetski stručnjaci.
Seminari se održavaju u dvorcu Arenberg, Salzburg te organizatori pokrivaju sve troškove osim putovanja.

OMI seminari u 2024. godini

Pozivamo pročelnike Katedri da nominiraju kandidate Uredu za međunarodnu suradnju za pojedine seminare.

Zainteresirani kandidati koji nisu nominirani mogu se prijaviti direktno na stranicama OMI-ja i možda budu izabrani redovnim probirom kandidata.

U slučaju dodatnih pitanja, javite se Uredu za međunarodnu suradnju ili lokalnoj koordinatorici za OMI, dr. Gloriji Lekšić, croatia@openmedicalinstitute.org.

Dolazno (ne)nastavno osoblje

Za više informacija o mogućnosti studijskog ili stručnog boravka, molimo Vas javite se Uredu za međunarodnu suradnju i pročelniku katedre ili voditelju službe koje odgovaraju Vašim interesima.