Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Ured za znanost

Ured za znanost je smješten u zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta, Šalata 2, prizemlje.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.

prof. dr. sc. Božo Krušlin

prodekan za znanost

bozo.kruslin@mef.hr

Ivana Šiprak, mag.oec., voditeljica Ureda

Maja Simeoni Sruk, oec.

Olja Ulični Nikšić, mag. biol.

olja.ulicni@mef.hr

4566 707

Ured za znanost pruža administrativnu podršku u svim postupcima prijavljivanja na natječaje raznih programa, međunarodnih i nacionalnih, te u svim ostalim fazama projekta.

Obaveze i poslovi Ureda za znanost:

•             prati i obavještava istraživače o otvorenim natječajima,

•             pomaže u pisanju projektnih prijava,

•             savjetuje istraživače u svim fazama projekta,

•             prikuplja svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za ugovaranje i provedbu projekta,

•             vodi evidenciju o odobrenim projektnim prijavama,

•             osigurava administrativno-financijsko vođenje projekta,

•             redovito komunicira sa svim državnim, sveučilišnim i fakultetskim tijelima,

•             sudjeluje redovito na info danima i radionicama vezanim uz projektni menadžment,

•             administrativna je podrška etičkim i znanstvenim povjerenstvima.

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad
Povjerenstvo za upravljanje intelektualnim vlasništvom
Etičko povjerenstvo
Radna skupina Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja
Povjerenstvo za dobrobit životinja
Povjerenstvo za akademski integritet