Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Ured za znanost

Ured za znanost je smješten u staroj zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta, Šalata 3, II. kat.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.

prof. dr. sc. Boris Brkljačić

prodekan za znanost

boris.brkljacic@mef.hr

Ivana Šiprak

Tijekom 2007. obavljena je bitna organizacijska promjena stručnih službi Fakulteta da bi se osigurala jednoznačna i učinkovita administrativna i stručna podrška za znanost i znanstveni rad. Nekadašnji Odsjek za znanost i poslijediplomsku nastavu je razdvojen na dva nova Odsjeka: Odsjek za poslijediplomsku nastavu i Odsjek za znanost.

Osnovana su dva nova ureda:

  • Ured za znanost (voditelj je prodekan za znanost, a administrativna podrška Ivana Šiprak)
  • Ured za međunarodnu suradnju (voditelj je prodekan za međunarodnu suradnju, a administrativnu podršku osigurava gospodin Drago Horvat).

Sukladno tome su napravljene i nove mrežne stranice “Znanost” i “Međunarodna suradnja” na mrežnim stranicama Fakulteta.

Nadalje, na Sveučilištu u Zagrebu je također osnovan novi Ured za međunarodne projekte (prijašnji prodekan za znanost Medicinskog fakulteta je predstavnik našeg Fakulteta u tom novom sveučilišnom uredu). Novi fakultetski Ured za znanost predstavlja administrativnu jezgru za razvoj novog Odjela za projekte i odgovorno istraživanje te Centra za razvoj biotehnologije (tehnologijski projekti + patenti) u sklopu novog Biomedicinskog središta.

Ured za znanost tijesno surađuje s Uredom za međunarodnu suradnju, Odsjekom za poslijediplomsku nastavu te Odsjekom za financije i računovodstvo (računovodstvo znanstvenih programa i projekata – gospođa Matea Manjerović) i Odborom za disertacije (administrativna tajnica: Maja Budanko) te pruža podršku radu sljedećih stalnih povjerenstava Fakulteta:

Povjerenstvo za akademski integritet
Sastav Etičkog povjerenstva
Sastav Radne skupine
Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju nove članice
Povjerenstvo za dobrobit životinja
Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad
Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju novog predsjednika i članova
Povjerenstvo za upravljanje intelektualnim vlasništvom