Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Odsjek za znanost, prijenos znanja i inovacije

Odsjek za znanost, prijenos znanja i inovacije je smješten u zgradi Dekanata Medicinskog fakulteta, Šalata 2, prizemlje.
Sva službena prepiska s Uredom se obavlja posredstvom Urudžbenog zapisnika Fakulteta.

prof. dr. sc. Božo Krušlin

Prodekan za znanost

bozo.kruslin@mef.hr

Ivana Šiprak, mag.oec., voditeljica Odsjeka

Maja Simeoni Sruk, oec.

Olja Ulični Nikšić, mag. biol.

olja.ulicni@mef.hr

4566 707

Lozika Mašić, mag. educ. biol. et chem.

lozika.masic@mef.hr

4590 2072

Dominik Hamer, mag. educ. biol. et chem.

dominik.hamer@mef.hr

4590 242

Danijel Štriga, mag.pol.

danijel.striga@mef.hr

4566 993

Odsjek za znanost, prijenos znanja i inovacije pruža administrativnu podršku u svim postupcima prijavljivanja na natječaje raznih programa, međunarodnih i nacionalnih, te u svim ostalim fazama projekta.

Obaveze i poslovi Odsjeka za znanost, prijenos znanja i inovacije:

•             prati i obavještava istraživače o otvorenim natječajima,

•             pomaže u pisanju projektnih prijava,

•             savjetuje istraživače u svim fazama projekta,

•             prikuplja svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za ugovaranje i provedbu projekta,

•             vodi evidenciju o odobrenim projektnim prijavama,

•             osigurava administrativno-financijsko vođenje projekta,

•             redovito komunicira sa svim državnim, sveučilišnim i fakultetskim tijelima,

•             sudjeluje redovito na info danima i radionicama vezanim uz projektni menadžment,

•             administrativna je podrška etičkim i znanstvenim povjerenstvima.

Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad
Povjerenstvo za upravljanje intelektualnim vlasništvom
Etičko povjerenstvo
Radna skupina Etičkog povjerenstva za biomedicinska istraživanja
Povjerenstvo za dobrobit životinja
Povjerenstvo za akademski integritet