Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Kabineti

Kabineti ustrojavaju nastavu iz predmeta prva pomoć, strani jezici te tjelesna i zdravstvena kultura.

Medicinski engleski

Voditeljica Kabineta za engleski jezik:

sanja.brangan@snz.hr

Kolegiji

Medicinski engleski 1: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Medicinski engleski 2: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Medicinski engleski 3: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Medicinski engleski 4: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Medicinski engleski 5: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Medicinski engleski 6: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski – Medicinski fakultet (unizg.hr)

Predavač

dr. sc. Sanja Brangan, prof.

Kratka biografija:

Sanja Brangan (Kušec) diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu engleski jezik i književnost te talijanski jezik i književnost 1990. godine. Titulu magistre znanosti (2005. g.) i doktorice znanosti (2011. g.) stječe na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno područje: Biomedicina i zdravstvo; polje: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita). U užem području svog znanstvenog istraživanja bavi se jezičnom komunikacijom u području biomedicine i zdravstva: zdravstvena komunikacija, zdravstvena pismenost, formule čitkosti, pisanje znanstvenih radova na engleskom jeziku. Izabrana je za znanstvenog suradnika 2016. godine za znanstveno područje humanističkih znanosti (polje: filologija), kao i za interdisciplinarno područje znanosti (izborna polja: javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; filologija). Od 1993. zaposlena na Medicinskom fakultetu (Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“; prevoditeljica za engleski jezik); od 2000. g. izvodi nastavu za kolegij Medicinski engleski; od 2002. g. sudjeluje i u nastavi doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo seminarom „Language and style of scientific writing“ za kolegij Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada, kao i u istoimenom seminaru za doktorski studij na engleskom jeziku od 2008. godine; od 2004. do 2007. g. držala je predavanje i vježbe „Komunikacija s pacijentom i zdravstvena pismenost“ za izborni kolegij Liječnik budućnosti, a od 2004. do 2012. g. predavanje i seminar „Doctor-patient communication“ za kolegij Medical Sociology na diplomskom studiju medicine na engleskom jeziku. Izabrana je u zvanje predavača za kolegij Medicinski engleski na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu krajem 2021. godine, a u svibnju 2022. godine imenovana je voditeljicom Kabineta za engleski jezik.

Podaci o znanstvenoj produkciji: ORCID: 0000-0002-6588-0091

CROSBI: Pretraga za OSOBA: Sanja Kušec (CROSBI Profil: 21917, MBZ: 264176) - Napredna pretraga - CROSBI (irb.hr)

Istraživač u znanstvenim projektima:

  1. „European Network for Alcohol Health Literacy“. (prijavljeni prijedlog međunarodnog 4-godišnjeg projekta suradnje 10 zemalja, 2018.; COST Action)
  2. „Figurativni jezik u zdravstvenoj komunikaciji“. (znanstveni projekt Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; voditelj: prof.dr.sc. Mario Brdar, Odsjek za engleski jezik i književnost, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; 2018.-2019.)
  3. “Razvoj modela i instrumenta za ocjenu zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj”. (projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, voditelj prof.dr.sc. Miroslav Mastilica, broj projekta: 108-1080317-0313; 2007.-2013.)
  4. “Znanstveni temelji kvalitete zdravstvene zaštite”. (projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof.dr.sc. Stipe Orešković, broj projekta: 108331; 2003.-2006.)
  5. “Hipermedija u medicinskoj edukaciji”. (projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; Zavod za nastavnu tehnologiju, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof.dr.sc. Luka Kovačić, broj projekta: 108120; 1997.-2002.)

Nastavnici i suradnici u nastavi

Za dosadašnje vanjske suradnike još nije pokrenut izbor u naslovno zvanje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Prva pomoć

Kabinet za Prvu pomoć je integralni dio Kabineta vještina koji je sa svojim radom započeo 1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a opremljen je modelima i lutkama na kojim se mogu uvježbavati vještine pružanja hitne medicinske pomoći, te dijagnostičke i intervencijske vještine. Osim dodiplomske nastave:Prva pomoć, Onkologija, Temelji liječničkog umijeća, Modul Hitna stanja u Kabinetu se održavaju vježbe i iz izbornih predmeta; Epidemiologija, simptomatologija i prva pomoć kod ugriza otrovnih životinja Jadranskog mora, palijativna skrb onkološkog bolesnika, Etiologija, prevencija i rano otkrivanje tumora, Kliničke vještine. Osim diplomske nastave U kabinetu vještina odvija se i poslijediplomska nastava iz Obiteljske medicine.

Tjelesni odgoj

Tjelesni odgoj, tjelesna i zdravstvena kultura, obvezni je kolegij na prve dvije godine studija. Kolegij se sastoji od 30 sati vježbi u svakom semestru.

Studenti prema vlastitim preferencijama biraju ponuđene sportsko-rekreativne aktivnosti u okviru kojih ispunjavaju svoje obveze prema kolegiju. U ponudi su različiti „dvoranski sportovi“ (košarka, mali nogomet, rukomet i odbojka), zatim tenis, stolni tenis, veslanje, plivanje, curling, šah, atletika … kako za studente tako i za studentice. U ponudi su još i plesovi (salsa), te povremeno i neke druge rekreativne aktivnosti za koje se pojavi interes studenata.

U okviru kolegija, studenti mogu izrađivati radove iz područja koja promiču tjelesnu aktivnost u studentskoj populaciji, tjelesnu aktivnost i zdravlje te prevenciju ozljeda u rekreativnom tjelesnom vježbanju, te na taj način sudjelovati na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim konferencijama.

Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu nalazi se na adresi Šalata 2, 1. kat, soba 103/104, gdje se nalazi i oglasna ploča kabineta sa potrebnim informacijama o nastavi i aktualnim događanjima. Studenti prve i druge godine mogu primati i tražiti informacije vezano za nastavu putem LMS-a.