Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Kabineti

Kabineti ustrojavaju nastavu iz predmeta prva pomoć, strani jezici te tjelesna i zdravstvena kultura.

Medicinski engleski

Kolegij Medicinski engleski pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.

Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini studija i slušaju ga tijekom svih šest godina s ukupnim brojem od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).

Cilj je kolegija stjecanje tzv. akademskih vještina u jeziku struke, uključujući tehnike praćenja stručne literature na engleskome jeziku, vještine pronalaženja i sažimanja podataka i informacija, kao i uvježbavanje prezentacija stručnih sadržaja te profesionalne komunikacije u govoru i pismu, što sve predstavlja neizostavni element kontinuirane (samo)edukacije kao dijela profesionalnog života svakog suvremenog liječnika.

Prvi dio kolegija (1. godina) predstavlja uvod u medicinsku terminologiju i bavi se morfologijom medicinskih termina i tvorbom riječi. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi. Tako će ovaj dio kolegija Medicinski engleski biti stanovita potpora u savladavanju goleme anatomske nomenklature koja čini dio programa kolegija Anatomija na prvoj godini studija.

Pošto su se na prvoj godini studenti upoznali s osnovama morfologije medicinskih termina, od druge se godine nadalje provodi pristup po organskim sustavima (systems approach), pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje pratiti sadržaji kolegija koje studenti slušaju na određenim godinama. Studenti dobivaju seminarske teme sa zadatkom prikupljanja i organizacije podataka prema zadanim smjernicama jezičnoga uobličavanja, te prezentacije tema pred svojim kolegama tijekom seminara.

Dodatnim se materijalima (radna bilježnica, članci iz stručnih publikacija i tiska, materijali s interneta) proširuju određene teme, kako bi se proveo konstantni updating nužan u nastavi koja se tiče jednog od najpropulzivnijih znanstvenih područja današnjice.

Evaluacija studentskoga rada vrši kontinuirano tijekom seminara, tako da studenti dobivaju mogućnost, prikupljanjem određenoga broja bodova, osloboditi se polaganja kolokvija kojim inače završava svaki 20-satna cjelina određene godine.

Prva pomoć

Kabinet za Prvu pomoć je integralni dio Kabineta vještina koji je sa svojim radom započeo 1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a opremljen je modelima i lutkama na kojim se mogu uvježbavati vještine pružanja hitne medicinske pomoći, te dijagnostičke i intervencijske vještine. Osim dodiplomske nastave:Prva pomoć, Onkologija, Temelji liječničkog umijeća, Modul Hitna stanja u Kabinetu se održavaju vježbe i iz izbornih predmeta; Epidemiologija, simptomatologija i prva pomoć kod ugriza otrovnih životinja Jadranskog mora, palijativna skrb onkološkog bolesnika, Etiologija, prevencija i rano otkrivanje tumora, Kliničke vještine. Osim diplomske nastave U kabinetu vještina odvija se i poslijediplomska nastava iz Obiteljske medicine.

Tjelesni odgoj

Tjelesni odgoj, tjelesna i zdravstvena kultura, obvezni je kolegij na prve dvije godine studija. Kolegij se sastoji od 30 sati vježbi u svakom semestru.

Studenti prema vlastitim preferencijama biraju ponuđene sportsko-rekreativne aktivnosti u okviru kojih ispunjavaju svoje obveze prema kolegiju. U ponudi su različiti „dvoranski sportovi“ (košarka, mali nogomet, rukomet i odbojka), zatim tenis, stolni tenis, veslanje, plivanje, curling, šah, atletika … kako za studente tako i za studentice. U ponudi su još i plesovi (salsa), te povremeno i neke druge rekreativne aktivnosti za koje se pojavi interes studenata.

U okviru kolegija, studenti mogu izrađivati radove iz područja koja promiču tjelesnu aktivnost u studentskoj populaciji, tjelesnu aktivnost i zdravlje te prevenciju ozljeda u rekreativnom tjelesnom vježbanju, te na taj način sudjelovati na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim konferencijama.

Kabinet za tjelesnu i zdravstvenu kulturu nalazi se na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, soba 3, gdje se nalazi i oglasna ploča kabineta sa potrebnim informacijama o nastavi i aktualnim događanjima. Studenti prve i druge godine mogu primati i tražiti informacije vezano za nastavu putem LMS-a.