Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Diplomski

Diplomski studiji na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu podrazumijevaju izvođenje šestogodišnjih integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija: Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina i Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na engleskom jeziku, te jednog dvogodišnjeg diplomskog sveučilišnog studija pod nazivom Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo.

Nastava se obavlja u manjoj mjeri u obliku predavanja, a većim dijelom putem praktične nastave: vježbe, seminari, hospitiranje, nastavne vizite, kliničke i kliničko-patološke konferencije, stručna praksa, terenski rad i drugi oblici nastave koji omogućuju stjecanje propisanog znanja i vještina.

Studenti imaju pravo i dužnost sudjelovati u svim oblicima nastave na način propisan odredbama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima.

Broj studenata u skupini za pojedine oblike nastave određen je istim Pravilnikom.

Ukupne obveze redovitih studenata u nastavi na Fakultetu mogu biti u prosjeku najmanje 20 sati, a najviše 30 sati tjedno.

Praktična klinička nastava ustrojava se i izvodi izvan gore navedene satnice.

Nastava i izvannastavne aktivnosti studenata iz tjelesne i zdravstvene kulture ustrojavaju se i izvode izvan prethodno navedena satnice i obvezatna je u prvoj i drugoj godini studija, kao neobvezatan (fakultativan) predmet upisuje se u ostalim godinama studija.