Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ osnovana je 1927. godine, a danas je znanstveno‐nastavna podružnica Fakulteta koja ustrojava, izvodi i promiče nastavu na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima medicine i sestrinstva te poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima. Škola provodi znanstveni i stručni rad te različite oblike stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika u znanstvenim, zdravstvenim i drugim ustanovama ponajprije s područja javnog zdravstva. Misija Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” je da znanstvenoistraživačkom i stručnom djelatnošću, diplomskom i poslijediplomskom izobrazbom kao i programima trajnog usavršavanja razvija vrhunske stručnjake, metode i norme u području javnog zdravstva, sa svrhom podizanja razine zdravlja pučanstva.

Škola znanstveno i stručno podržava planiranje, razvoj i vrednovanje javnozdravstvenih programa i politike i u vladinom i u nevladinom sektoru. Međunarodna suradnja imanentna je Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” od njezina osnivanja. Godinama je Škola organizirala međunarodne programe planiranja i upravljanja u zdravstvu za zemlje u razvoju, a danas vodi međunarodne programe edukacije i istraživanja iz svog područja rada.

Na ŠNZ radi suradni centar Svjetske zdravstvene organizacije: WHO Collaborating Centre for HIV Strategic Information. Taj naslov se dodjeljuje odjelu pojedine ustanove kao priznanje za aktivnu suradnju na programima što je dodatni doprinos njezinoj međunarodnoj prepoznatljivosti. Njihov status se mora opravdati i potvrditi svake četvrte godine.

Važna organizacijska jedinica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ je Zavod za nastavnu tehnologiju osnovan 1986. godine na iskustvima suradnog projekta Republike Hrvatske i Japan International Cooperation Agency (JICA) pod naslovom Trajno usavršavanje za primarnu zdravstvenu zaštitu uz pomoć kompjutorske i video tehnologije. Zavod je znanstveno‐nastavno‐stručna jedinica s ciljem razvoja, unaprjeđenja i stalnog praćenja nastavnih tehnologija u području zdravstva i medicine. Pri tome nastavna tehnologija ne podrazumijeva samo tehniku već i način upotrebe tehnike, tj. radi se o edukacijskoj tehnologiji koja polazi od inovativnih pristupa u edukaciji do vrednovanja primjene novih edukativnih strategija i metoda. Zadaće Zavoda su: (a) praćenje razvoja edukativne tehnologije u svijetu i kod nas te prijenos i evaluacija tehnologije, (b) provedba kontinuirane edukacije i podrška nastavi, (c) tehnička podrška nastavnom procesu, osobito izrada audiovizualnih nastavnih materijala, (d) širenje znanstvenih informacija i zdravstveni odgoj te (e) znanstvena istraživanja (temeljna, razvojna i primijenjena) na području edukacije, medicinskog odlučivanja, ekspertnih sustava i edukativne psihologije. Zavod je potaknuo osnivanje Hrvatskog društva za medicinsku edukaciju.

Djelatnici Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ aktivni su u razvoju i reforama sustava zdravstva u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi. Jedan od rezultata aktivnosti je analiza pozitivnih i negativnih iskustava mnogobrojnih reformi zdravstvenih sustava u tom dijelu Europe posljednjih dvadeset godina s ciljem definiranja mogućih daljnjih istraživanja i promjena. Rezultati su objavljeni 2012. godine u publikaciji Health Reforms in South‐East Europe u suradnji Škole, European Observatory on Health Systems and Policies i Istraživačke škole za ekonomiju i političke znanosti (LSEE – LSE Research on South Eastern Europe).

Na Školi sjedište imaju udruge koje svojim radom pridonose razvoju izvanbolničke zaštite i javnog zdravstva, a vode ih djelatnici Škole. To su: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, Hrvatska udružba obiteljske medicine, Hrvatsko društvo Balintovih grupa, Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju, Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Hrvatsko biometrijsko društvo, Hrvatska mreža zdravih gradova, Reci DA nepušenju i Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar

Knjižnica „Andrija Štampar“ smještena je u zgradi Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. Otvorena je za sve korisnike bez obzira na njihov status. Knjižnica obavlja i funkciju knjižnice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prostor knjižnice sastoji se od kompjutorske čitaonice s 20 računala te dvije studentske učionice od koje je jedna namijenjena za grupni seminarski rad s mogućnošću uporabe dodatnih računala. Knjižnica je povezana u integrirani sustav Aleph kojim se koristi većina fakultetskih knjižnica Sveučilišta u Zagrebu. Preko sustava Aleph odvija se knjižnično poslovanje knjižnice, a sustav omogućuje i pristup mrežnom katalogu knjižnice. Korisnici imaju mogućnost uporabe računala u knjižnici preko čijih je IP adresa osiguran pristup svim relevantnim bazama podataka i časopisima iz područja biomedicine i zdravstva koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Bazama je omogućen pristup i preko AAI@EduHr identiteta. Knjižnica je Dokumentarni centar Svjetske zdravstvene organizacije za Republiku Hrvatsku, a od 1993. godine njihova depozitarna knjižnica.