Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Aktivnosti

Djelatnost Društva je:

 • održavanje i unapređenje veze bivših studenata s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
 • samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učinkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, Hrvatskim liječničkim zborom i komorom, te drugim tijelima i organizacijama koje se bave zdravstvenom djelatnošću;
 • prikupljanje mišljenja članova Društva u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Društva;
 • prikupljanje informacija o organizaciji i djelovanju Fakulteta;
 • organizacija susreta članova Društva;
 • redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Društva;
 • poticanje razumijevanja i usvajanja profesionalnih etičkih vrijednosti ukupnom aktivnošću Društva;
 • pružanje iskustvenih informacija potencijalnim studentima u svezi sa studijem na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • uspostavljanje kontakata s odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama;
 • izmjena radnih iskustava s odgovarajućim društvima bivših studenata;
 • organiziranje stručnih i ostalih susreta s drugim društvima;
 • obilježavanje relevantnih obljetnica u svezi tradicije hrvatskih sveučilišta i Medicinskog fakulteta.

Uplata članarine za AMAMUZ

Račun Fakulteta: HR8423400091110024619

Model plaćanja: HR00

Poziv na broj:  1944

Opis plaćanja: Ime i prezime, Članarina za AMAMUZ