Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Studentski zbor

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovna je organizacija studenata koja predstavlja sve studente Sveučilišta u Zagrebu. To je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata Fakulteta, sudjeluje u odlučivanju u tijelima Fakulteta, te predstavlja studente Fakulteta u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor utemeljen je krajem 1996. kada je Hrvatski sabor donio Zakon o Studentskom zboru.

S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije.

U Predsjedništvo podružnice studentskog zbora na pojedinom fakultetu ulaze predstavnici studenata i njihovi zamjenici izabrani na studentskim izborima. U slučaju našeg, Medicinskog fakulteta, to su studenti izabrani na izborima koji se održavaju u ožujsku svake dvije godine. Između izabranih studenata bira se predsjednik podružnice.

Svi predsjednici Studenskih zborova pojedinih fakulteta unutar Sveučilišta, zajedno sa 17 studenata sa Sveučilišne liste koji su se birali izravno, čine Studentski zbor Sveučilišta.

Studentski zbor ima za cilj štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog visokog učilišta (fakulteta, visoke škole, veleučilišta) ali i na državnoj i međunarodnoj razini.

Na razini našeg fakulteta studentski predstavnici to čine ravnopravnim sudjelovanjem i radom u Fakultetskom vijeću, na Dekanskom kolegiju, kao i u ostalim fakultetskim povjerenstvima bitnim za funkcioniranje fakulteta: Povjerenstvo za nastavu, Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, te mnoga druga.

Dino Žujić

Predsjednik Studentskog zbora

Kontakt: dzujic@student.mef.hr

Lara-Nika Holjevac Stasiow

Studentska pravobraniteljica

Kontakt: studentski.pravobranitelj@mef.hr
Odluka o imenovanju predsjednika Studentskog zbora i zamjenika predsjednika
Odluka o imenovanju studentskog pravobranitelja
Odluke o imenovanju tajnice Studentskog zbora
Odluka o imenovanju koordinatorice studetnskih sekcija i udruga
Odluka o imenovanjima studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće
Odluka o imenovanju studentskog predstavnika na Sveučilištu u Zagrebu
Odluke o imenovanjima studentskih predstavnika u povjerenstva