Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Vijeća predmeta

Vijeće predmeta je ustrojstveni oblik nastavnog rada Fakulteta čiji broj i nazivi se uređuju posebnim pravilnikom. Vijeće predmeta sastoji se od nastavnika, znanstvenika i suradnika u radnom odnosu na Fakultetu koji sudjeluju u izvođenju nastave iz fakultetskih predmeta.