Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Vijeća kolegija

Vijeće kolegija je ustrojstveni oblik nastavnog rada Fakulteta čiji broj i nazivi se uređuju posebnim pravilnikom. Vijeće kolegija sastoji se od nastavnika, znanstvenika i suradnika u radnom odnosu na Fakultetu koji sudjeluju u izvođenju nastave iz fakultetskih predmeta.