Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Kontakt

Kontakt

Adresa

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Šalata 3, 10 000 Zagreb

Telefon

TEL: +385 1 45 66 777

FAX: +385 1 49 20 053

Matični podatci

OIB: 45001686598

VAT: HR45001686598

MB: 3270211

Bankovni podatci

Kunski žiro račun
(za plaćanja u tuzemstvu)

IBAN: HR8423400091110024619

Devizni račun
(za plaćanja iz inozemstva)

IBAN: HR3223400091310297769

SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Ured dekana

Katica Arambašić

Voditeljica Ureda dekana

+385 1 4566 909

+385 1 4566 724

katica.arambasic@mef.hr

Glavni tajnik

Darko Bošnjak, dipl. iur.

+385 1 4566 930

darko@mef.hr

Tajništvo

Darko Bošnjak dipl. iur.

voditelj Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

+385 1 45 66 930

darko@mef.hr

Pero Hrabač, dr.med.

voditelj Odsjeka za informacijsku djelatnost

+385 1 45 96 812

phrabac@hiim.hr

Jasmina Štimac prof.

voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije i stalno medicinsko usavršavanje

+385 1 45 66 917

jasmina.stimac@mef.hr

Miljenko Domjanić

voditelj Odsjeka izgradnju i održavanje

+385 1 45 66 999

mdomjani@mef.hr

Ljiljana Svečnjak

voditeljica Odsjeka računovodstvo i financije

+385 1 45 66 970

ljiljana.svecnjak@mef.hr

Josipa Radoš

voditeljica Odsjeka za nastavu

+385 1 45 66 915

jrados@mef.hr

Drago Horvat prof.

voditelj Centra za međunarodnu razmjenu programa i novih tehnologija

+385 1 45 66 903

+385 1 49 20 053

dhorvat@mef.hr

Željko Gavran dipl. ing.

voditelj Odsjeka zaštite na radu i zaštite od požara

+385 1 45 66 922

zgavran@mef.hr

Studentska referada Rebro

Jagoda Štafa

voditeljica referade

referent za predmete Kirurgija, Dječja kirurgija, Anesteziologija, Urologija, Otorinolaringologija

+385 1 24 20 999

Velka Despot

referent za predmete Psihološka medicina, Fizikalna medicina, Oftalmologija

+385 1 24 22 173

Lidija Kožinec

referent za predmete Patofiziologija, Neurologija, Neurokirurgija, Psihijatrija, Onkologija, Nuklearna medicina

+385 1 24 22 192

Anita Pokupec

referent za predmete Klinička propedeutika, Interna medicina, Radiologija, Pedijatrija

+385 1 24 22 173

Studentska referada Vinogradska

Nina Gami

referent za predmete Klinička propedeutika i Interna medicina (i za OB Sveti Duh), Radiologija, Onkologija, Nuklearna medicina, Otorinolaringologija, Fizikalna medicina, Kirurgija

+385 1 37 87 164

Mira Obradović

tehnički suradnik

+385 1 37 87 164

Studentska referada Merkur

Branka Gluhak

referent za predmete Kirurgija, Interna medicina i Klinička propedeutika, Radiologija, Ginekologija i opstetricija

+385 1 24 31 419

Središnja medicinska knjižnica

Internet stranica

+385 1 45 66 745

Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar

Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

Internet stranica

+385 1 45 90 100

+385 1 46 84 441

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Šalata 12, 10 000 Zagreb

Internet stranica

+385 1 45 96 999

+385 1 45 96 942

Središnja zgrada (dekanat) Medicinskog fakulteta u Zagrebu smještena je na adresi Šalata 3, unutar koje se ili u neposrednoj blizini nalaze zavodi premedicinskih i temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta obavlja se najvećim dijelom u klinikama Kliničkog bolničkog centra (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica "Sestre milosrdnice", "Merkur" i "Dubrava", te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice "Sveti Duh", Psihijatrijske bolnice "Vrapče" i dr. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (Rockefellerova ul.) i ambulantama opće medicine.

Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u dekanatskoj zgradi i Školi narodnog zdravlja "A. Štampar". Studentima su dostupne i "kompjutorske učionice" s priključcima na Internet. U dekanatskoj zgradi nalazi se i prikladan studentski restoran.