Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Informacije pristupnicima za upis u 1. godinu studija medicine na MEF ZG u ak. god. 2023./24. – Rok za dostavu dokumentacije je 7.6.2023.g. (srijeda). Test provjere znanja održat će se 7.7.2023.g. (petak). Detaljnije ovdje.

Kontakt

Kontakt

Adresa

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Šalata 3, 10 000 Zagreb

Telefon

TEL: +385 1 45 66 777

FAX: +385 1 49 20 053

Matični podatci

OIB: 45001686598

VAT: HR45001686598

MB: 3270211

Bankovni podatci

Euro žiro račun
(za plaćanja u tuzemstvu)

IBAN: HR8423400091110024619

Devizni račun
(za plaćanja iz inozemstva)

IBAN: HR8423400091110024619

SWIFT/BIC: PBZGHR2X

Ured dekana

Katica Arambašić

Voditeljica Ureda dekana

+385 1 4566 909

+385 1 4566 724

katica.arambasic@mef.hr

Glavni tajnik

Darko Bošnjak, dipl. iur.

+385 1 4566 930

darko@mef.hr

Tajništvo

Darko Bošnjak dipl. iur.

voditelj Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

+385 1 45 66 930

darko@mef.hr

Blanka Šmit, mag. iur.

tajnica prodekana i glavnog tajnika

+385 1 45 90 005

+385 1 45 90 274

blanka.smit@mef.hr

Pero Hrabač, dr.med.

voditelj Odsjeka za informacijsku djelatnost

+385 1 45 96 812

phrabac@hiim.hr

Jasmina Štimac prof.

voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije i stalno medicinsko usavršavanje

+385 1 45 66 917

jasmina.stimac@mef.hr

Miljenko Domjanić

voditelj Odsjeka izgradnju i održavanje

+385 1 45 66 999

mdomjani@mef.hr

Marina Sočković

voditeljica Odsjeka računovodstvo i financije

+385 1 45 66 931

marina.sockovic@mef.hr

Josipa Radoš

voditeljica Odsjeka za nastavu

+385 1 45 66 915

jrados@mef.hr

Drago Horvat prof.

voditelj Centra za međunarodnu razmjenu programa i novih tehnologija

+385 1 45 66 903

+385 1 49 20 053

dhorvat@mef.hr

Željko Gavran dipl. ing.

voditelj Odsjeka zaštite na radu i zaštite od požara

+385 1 45 66 922

zgavran@mef.hr

Studentska referada Rebro

Jagoda Štafa

voditeljica referade

referent za predmete Kirurgija, Dječja kirurgija, Anesteziologija, Urologija, Otorinolaringologija

+385 1 24 20 999

Velka Despot

referent za predmete Psihološka medicina, Fizikalna medicina, Oftalmologija

+385 1 24 22 173

Lidija Kožinec

referent za predmete Patofiziologija, Neurologija, Neurokirurgija, Psihijatrija, Onkologija, Nuklearna medicina

+385 1 24 22 192

Anita Pokupec

referent za predmete Klinička propedeutika, Interna medicina, Radiologija, Pedijatrija

+385 1 24 22 173

Studentska referada Vinogradska

Nina Gami

referent za predmete Klinička propedeutika i Interna medicina (i za OB Sveti Duh), Radiologija, Onkologija, Nuklearna medicina, Otorinolaringologija, Fizikalna medicina, Kirurgija

+385 1 37 87 164

Mira Obradović

tehnički suradnik

+385 1 37 87 164

Studentska referada Merkur

Branka Gluhak

referent za predmete Kirurgija, Interna medicina i Klinička propedeutika, Radiologija, Ginekologija i opstetricija

+385 1 24 31 419

Središnja medicinska knjižnica

Internet stranica

+385 1 45 66 745

Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar

Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb

Internet stranica

+385 1 45 90 100

+385 1 46 84 441

Hrvatski institut za istraživanje mozga

Šalata 12, 10 000 Zagreb

Internet stranica

+385 1 45 96 999

+385 1 45 96 942

Središnja zgrada (dekanat) Medicinskog fakulteta u Zagrebu smještena je na adresi Šalata 3, unutar koje se ili u neposrednoj blizini nalaze zavodi premedicinskih i temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta obavlja se najvećim dijelom u klinikama Kliničkog bolničkog centra (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica "Sestre milosrdnice", "Merkur" i "Dubrava", te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice "Sveti Duh", Psihijatrijske bolnice "Vrapče" i dr. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (Rockefellerova ul.) i ambulantama opće medicine.

Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u dekanatskoj zgradi i Školi narodnog zdravlja "A. Štampar". Studentima su dostupne i "kompjutorske učionice" s priključcima na Internet. U dekanatskoj zgradi nalazi se i prikladan studentski restoran.

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice mef.unizg.hr

Kao tijelo javnog sektora, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: MEF)  je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na službeno mrežno sjedište na adresi mef.unizg.hr

Status usklađenosti

Mrežna stranica mef.unizg.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • određene slike nemaju prikladan opis
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
  • određenim elementima stranice ne može se pristupiti putem tipkovnice

MEF kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

Podizanje razine pristupačnosti

MEF će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u korištenju naše mrežne stranice mef.unizg.hr, ukoliko do nekih informacije ne možete doći zbog toga što su objavljene u nepristupačnom obliku ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način: telefonski na broj 01 45 66 777 ili elektroničkom poštom na web@mef.hr. Službenik za informiranje je mr. Mario Cvek, dipl.nov.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske nadležno je tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje elektroničkom poštom: pristupacnost@pristupinfo.hr