Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

CARNet

  • Prijave za otvaranje korisničkog računa za zaposlenike i studente (e-mail)
  • Prijave za otvaranje pristupa na AAI@EduHr

Za otvaranje i uređivanje AAI@EduHr korisničkog računa poslati mail na aai@mef.hr

Otvaranje AAI@EduHr korisničkog računa možete otvoriti ispunjavanjem pristupnice i slanjem zahtjeva  sa službenog maila ustanove na kojoj radite.

Kontakt mail: aai@mef.hr

Pristupnica za AAI@EduHr korisnički račun

Što je AAI@EduHr?

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Sustav AAI@EduHr tehnički je realiziran uporabom distribuiranih LDAP imenika. Svaka ustanova iz sustava MZOŠ, koja je uključena u sustav AAI@EduHr kao matična ustanova, ima vlastiti LDAP imenik u kojemu su pohranjeni elektronički identiteti korisnika iz te ustanove.

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važna)?

  1. korisnicima, pojedincima: jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi
  2. matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju
  3. davateljima usluga (resursa): veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

Korisnička oznaka

Korisnička oznaka u sustavu AAI@EduHr je oblika:

id_korisnika@oznaka_ustanove (npr: ihorvat@mef.hr)

Iako je slična E-mail adresi ona to nije već služi za:

Pristup računalnim resursima i aplikacijama

FileSender

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

  • veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 10 GB
  • pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana
  • poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

Poveznica na uslugu

Poveznica na video upute