GlowLab – Laboratorij za regenerativnu neuroznanost

GlowLab – Laboratorij za regenerativnu neuroznanost je nova, višenamjenska istraživačka jedinica za pretklinička istraživanja mozga, uspostavljena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru EU FP7 RegPot projekta GlowBrain (oznaka projekta 316120). Jezgra nove strukture je laboratorij za multimodalno medicinsko snimanje koji se može primijeniti na razne biomedicinske probleme. Uz potporu Medicinskog fakulteta, koji je financirao obnovu i adaptaciju laboratorijskih prostorija, ukupna investicija u ovo istraživačko postrojenje najnovije generacije dosegla je 2 milijuna eura.

Kako bi se omogućila longitudinalna pretklinička istraživanja, uz laboratorij za medicinska snimanja, GlowLab posjeduje i vlastiti laboratorij za rad s kulturama stanica te pridruženu jedinicu za privremeni smještaj laboratorijskih životinja koja uključuje i posebnu salu za operativne zahvate na malim životinjama.

 

Laboratorij za in vivo imaging

Osnovni uređaji u jedinici za medicinska snimanja su sustav za magnetsku rezonanciju (MRI) jakosti polja 7 Tesla (Bruker Biospec 70/20 USR) koji može postići rezoluciju blisku histološkim snimkama, te optički snimač bioluminiscencijskog (BLI) i fluorescencijskog signala (Perkin Elmer IVIS Spectrum). BLI i MRI su komplementarne tehnike snimanja. Dok BLI nudi maksimalnu osjetljivost na slabe signale, MRI karakterizira superiorna prostorna rezolucija, a u paru omogućuju primjenu složenih tehnika praćenja bolesti in vivo, poput integracije matičnih stanica u tkivo mozga miša. Osnovna misao vodilja GlowLab-a upravo i jest kombiniranje ovih tehnologija u tzv. multimodalno snimanje, pri kojem se istu životinju snima prvo jednim, a potom i drugim uređajem, te se potom iz kombinacije dobivenih snimki izvlači dodatna kvaliteta i informacija, nedostupna bilo kojem pojedinačnom uređaju.

 

Laboratorij za kulturu stanica

Laboratorij za kulturu stanica je drugi temelj GlowLab-a. Opremljen je svom neophodnom opremom za rad na izolaciji i uzgoju stanica, a perjanica je novi motorizirani mikroskop s ugrađenim inkubatorom (EVOS FL), koji omogućuje vremensko praćenje rasta stanica neposredno pod mikroskopom (time lapse). U ovoj se jedinici mogu također izvoditi sinteza i ispitivanja novih biomaterijala, a smještaj jedinice neposredno pokraj operacijske sale za životinje, pri čemu su prostorije povezane komunikacijskim prozorom, pojednostavnjuje radne procese u složenim eksperimentima bez negativnih posljedica na razinu biološke sigurnosti.

 

Laboratorij za mikro-operacije

Laboratorij za mikro-operacije kompletira jezgru GlowLab-a, a središnja jedinica u njemu je operacijska sala za sve vrste kirurških zahvata na miševima i štakorima, poput okluzije središnje cerebralne arterije (MCAO), izolacije i transplantacije matičnih stanica, stereotaksijskih injekcija i drugih. Operacijskoj jedinici pridružena je jedinica za privremeni smještaj laboratorijskih životinja, čija je svrha da minimizira razinu stresa u životinja koje su uključene u dugotrajne (longitudinalne) pokuse koji se provode u GlowLab-u. Ova jedinica ima nominalni kapacitet do 400 miševa i do 100 štakora, što je dovoljno da se omogući paralelno izvođenje više pokusa, kako dugotrajnih tako i jednokratnih. Životinje će biti smještene u individualno ventiliranim kavezima (IVC) koji zadovoljavaju najstrože sanitarne standarde i omogućuju paralelno provođenje pokusa na različitim sojevima životinja bez rizika prijenosa patogena između životinja.