[CPZ] Nova web stranica Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 24.03.2017.

Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (CPZ) je pokrenuo novu, modernu web stranicu na kojoj će svi zainteresirani biti u mogućnosti doći do aktualnih informacija o samom Centru, djelatnicima, aktivnostima te zanimljivih podataka koje Centar prikuplja.

Adresa novog weba Centra je cpz.https://mef.unizg.hr.