Poziv za demonstrante

Published 24.09.2015.

Zagreb, 24.09.2015.

Pozivamo studente koji su položili ispit iz Medicinske mikrobiologije i parazitologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu zamolbe za demonstratore u ak.g. 2015./16.

Zamolba se predaje u tajništvo Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju (ŠNZ „A.Štampar“, Rockefellerova 4, IV kat, soba 409), najkasnije 02.10.2015.

Zamolba mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, adresa, OIB
  2. Kontakt (mob. i e-mail)
  3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača
  4. Zamolba mora biti potpisana.

Pročelnica Katedre

Prof.dr.sc. Gordana Mlinarić-Galinović, dr.med.