[ERASMUS+] Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./19. – 1. krug

Objavljeno 10.05.2018.

Rok: 30. svibnja 2018. (u 12 sati za online prijave)

Obavještavamo Vas da je objavljen prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj je namijenjen studentima i doktorandima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 2.7.2018. do 31.12.2018. te je završetak mobilnosti najkasnije 30.9.2019.

Detalji o natječaju nalaze se na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.