[IRB RADIONICA] “Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Biomedical Materials”

Objavljeno 31.05.2019.

Pozivamo vas na sudjelovanje u radu radionice: „Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Biomedical Materials“ organiziranoj u okviru regionalnog IAEA projekta RER1019: “Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials”, koja će se održati u Institutu Ruđer Bošković, od 11. do 14.lipnja 2019. godine.

Cilj skupa je predstaviti sve prednosti primjene ionizirajućeg zračenja za sinteze, modifikacije i razvoj novih biomaterijala u biokemijske i medicinske svrhe (program u privitku).

Radionica će se sastojati od prezentacija i diskusija o interdisciplinarnim istraživanjima i potencijalnoj primjeni zračenja na biomaterijale. Bit će prikazan pregled temeljnih istraživanja iz radijacijske kemije i tehnologije polimera, upoznat ćemo se sa procesima, teorijom i praksom za sintezu i modifikaciju polimera s primjenom zračenja, saznat ćemo više o najnovijim primijenjenim istraživanjima za poboljšanje svojstava implatanata i najvažnijim postignućima u nastajanju polimernih biomaterijala (npr. hidrogelni zavoj za rane, hidro (nano) gelovi). Također će se učesnici kroz predstavljanja svojih aktivnosti i raspravu, dotaći tema o doprinosima radijacijske tehnologije bankama krvi i tkiva, o sterilizaciji medicinske opreme i pribora, radijacijskim tehnikama i njihovim zahtjevima u primjeni itd.

Ulaz je slobodan.

Program

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se na kontakt:

dr.sc. Branka Mihaljević
Voditeljica Laboratorija za radijacijsku kemiju i dozimetriju
Zavod za kemiju materijala
Institut Ruđer Bošković
Bijenička cesta 54
10000 Zagreb