Javna rasprava – 06.03.2018.

Objavljeno 13.02.2018.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/08-2018.

Zagreb, 02. 02. 2018.      

P O  Z  I  V

 

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

UTORAK, 06. ožujka 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

 1. Pristupnica: Annemarie Balaško, dr. med., naslov prijedloga: „Metabolički parametri u bolesnika s Cushingovim sindromom prije i nakon postizanja remisije bolesti“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
 2. doc. dr. sc. Matias Trbušić
 3. doc. dr. sc. Ivan Pećin

MENTOR: doc. dr. sc. Tina Dušek

 

 1. Pristupnica: Anteja Krištić, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost trombina, obitelji PAR i tumorskog pupanja u duktalnom adenokarcinomu gušterače“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Božo Krušlin
 2. prof. dr. sc. Stjepko Pleština
 3. doc. dr. sc. Mario Zovak

MENTOR: doc. dr. sc. Gorana Aralica

 

 1. Pristupnica: Romana Tandara Haček, dr. med., naslov prijedloga: „Procjena kvalitete podataka provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Republici Hrvatskoj“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
 2. doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović
 3. doc. dr. sc. Vanja Tešić

MENTOR: prof. dr. sc. Nataša Antoljak

 

 1. Pristupnica: Stella Davila Šarić, dr. med., naslov prijedloga: „Odstranjivanje citokina u septičkih bolesnika s akutnom ozljedom bubrega metodama kontinuiranog nadomjesnog bubrežnog liječenja“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Mladen Perić
 2. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
 3. doc. dr. sc. Tomislav Kelava

MENTOR: prof. dr. sc. Drago Batinić

SU-MENTOR: dr. sc. Vedran Premužić, znanstveni suradnik

 

 1. Pristupnik: Gorazd Pilčić, dr. med., naslov prijedloga: „Primjena vitamina C, vitamina B1 i hidrokortizona u bolesnika sa sepsom i septičnim šokom“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Dinko Tonković
 2. prof. dr. sc. Mladen Perić
 3. doc. dr. sc. Srećko Marušić

MENTOR: doc. dr. sc. Slobodan Mihaljević

SU-MENTOR: prof. dr. sc. Robert Likić

 

Predsjednika Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja:

                Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.