Javna rasprava – 12.03.2018.

Objavljeno 13.02.2018.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/09-2018.
Zagreb, 12. 02. 2018.

P O  Z  I  V

 

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

PONEDJELJAK, 12. ožujka 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

 1. Pristupnica: Dubravka Šušnjar, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga molekularnih mehanizama popravka i demetilacije DNA u razvoju kalcificirajuće aortalne stenoze“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Bojan Biočina
 2. prof. dr. sc. Rajko Kušec
 3. prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić

MENTOR: doc. dr. sc. Igor Rudež

SU-MENTOR: doc. dr. sc. Frane Paić

 

 1. Pristupnica: Marija Brestovac, dr. med., naslov prijedloga: „Prednost ehokardiografskog usklađivanja stimulacije biventrikulskoga elektrostimulatora na ishode srčanog resinkronizacijskog liječenja“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Matias Trbušić
 2. doc. dr. sc. Edvard Galić
 3. doc. dr. sc. Boris Starčević

MENTOR: prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački

 

 1. Pristupnik: Matija Miletić, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj resorptivnog i neresorptivnog intradermalnog šava na izgled postoperativnog ožiljka“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Krešimir Bulić
 2. prof. dr. sc. Rado Žic
 3. prof. dr. sc. Srećko Budi

MENTOR: prof. dr. sc. Zdenko Stanec

 

 1. Pristupnica: Lea Langer Horvat, mag. biol. mol., naslov prijedloga: „Razvoj i karakterizacija netrangeničnog štakorskog modela tauopatije izazvanog injiciranjem tau proteina u entorinalnu moždanu koru“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić
 2. prof. dr. sc. Fran Borovečki
 3. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
 4. dr. sc. Dubravka Švob Štrac, viši znanstveni suradnik
 5. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović

MENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić

 

 1. Pristupnica: Valentina Karin, mag. biol. mol., naslov prijedloga: „Epigenetske promjene i ekspresija proteina PTCH1, SHh i IHh u seroznim karcinomima jajnika“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš
 2. prof. dr. sc. Berivoj Mišković
 3. dr. sc. Neda Slade, znanstveni savjetnik
 4. doc. dr. sc. Anita Škrtić
 5. prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

MENTOR: prof. dr. sc. Ljiljana Šerman

 

Predsjednik Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.