Javna rasprava – 26.03.2018.

Objavljeno 28.02.2018.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/11-2018.
Zagreb,  26. 02. 2018.     

P  O  Z  I  V

 

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

 

PONEDJELJAK, 26. ožujka 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

 1. Pristupnica: Marijana Škifić, dipl. ing. biol. med., naslov prijedloga: „Biološke osobitosti mezenhimskih matičnih stanica umnoženih in vitro u prisustvu lizata ljudskih trombocita“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš
 2. dr. sc. Ines Humar, viši znanstveni suradnik
 3. prof. dr. sc. Mirna Sučić
 4. prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić
 5. doc. dr. sc. Nadira Duraković

MENTOR: prof. dr. sc. Radovan Vrhovac

SU-MENTOR: dr. sc. Mirna Golemović, znanstveni suradnik

 

 1. Pristupnica: Diana Jovičić Burić, dr. med., naslov prijedloga: „Individualni i okolišni čimbenici rizika konzumacije alkoholnih pića šesnaestogodišnjaka u Hrvatskoj“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Vera Musil
 2. doc. dr. sc. Ognjen Brborović
 3. prof. dr. sc. Zoran Zoričić

MENTOR: doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović

 

 1. Pristupnica: Marija Kusulja, dr. med., naslov prijedloga: „Usporedba prediktivne vrijednosti qSOFA, SOFA zbroja i SIRS kriterija u hospitalnoj smrtnosti odraslih bolesnika različitih dobnih skupina sa bakterijemijom stečenom u izvanbolničkim uvjetima“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Vesna Degoricija
 2. prof. dr. sc. Bruno Baršić
 3. prof. dr. sc. Mladen Perić

MENTOR: doc. dr. sc. Marija Santini

 

 1. Pristupnica: Diana Špoljar, dr. med., naslov prijedloga: „Analiza liječenja bolesnika na kraju života u jedinicama intenzivne medicine u ustanovama tercijarne skrbi u Republici Hrvatskoj“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Radovan Radonić
 2. doc. dr. sc. Aleksandar Džakula
 3. prof. dr. sc. Vesna Degoricija

MENTOR: prof. dr. sc. Ana Borovečki

SU-MENTOR: prof. dr. sc. Dinko Tonković

 1. Pristupnica: Ivana Radman, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga polimorfnih gena ABCG2, ABCB1 i SLCO1B1 u predviđanju štetnih učinaka rosuvastatina“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Srećko Marušić
 2. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
 3. prof. dr. sc. Nada Božina

MENTOR: doc. dr. sc. Iveta Šimić

 

Predsjednika Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.