Javna rasprava – 02.07.2018.

Objavljeno 04.06.2018.

Odbor za doktorske radove i znanstvena zvanja

Broj: 10106-10/27-2018.

Zagreb, 05. 06. 2018.      

P O  Z  I  V

 

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

 

PONEDJELJAK, 02. srpnja 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

 1. Pristupnica: Mirta Lamot, dr. med., naslov prijedloga: „Serumski kalprotektin kao potencijalni biljeg ozbiljne bakterijske infekcije u djece s vrućicom bez vodećeg simptoma“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Goran Tešović
 2. prof. dr. sc. Drago Batinić
 3. prof. dr. sc. Sanja Kolaček

MENTOR: prof. dr. sc. Miroslav Harjaček

SU-MENTOR: dr. sc. Slaven Abdović, znanstveni suradnik

 

 1. Pristupnica: Goranka Rafaj, dr. med., naslov prijedloga: „Određivanje prioriteta sestrinskih intervencija u prevenciji i zbrinjavanju hipertenzije“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak
 2. prof. dr. sc. Bojan Jelaković
 3. prof. dr. sc. Selma Šogorić

MENTOR: doc. dr. sc. Aleksandar Džakula

 

 1. Pristupnica: Margareta Fištrek Prlić, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga faktora rasta hepatocita (HGF) u predhipertenziji“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Mladen Knotek
 2. prof. dr. sc. Krešimir Galešić
 3. prof. dr. sc. Neven Ljubičić

MENTOR: prof. dr. sc. Bojan Jelaković

 

 1. Pristupnica: Kata Čulina Tomić, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj biomehaničkih svojstava rožnice na postoperativni astigmatizam u kirurgiji katarakte u pacijenata s pseudoeksfolijativnim sindromom“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Tomislav Kuzman
 2. doc. dr. sc. Miro Kalauz
 3. doc. dr. sc. Ivanka Petric Vicković

MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Jukić

 

 1. Pristupnik: Toni Matić, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost kliničkih i laboratorijskih biljega s rizikom za nastanak invazivnih gljivičnih infekcija u pedijatrijskoj jedinici intenzivnog liječenja“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Jurica Vuković
 2. prof. dr. sc. Ivana Mareković
 3. prof. dr. sc. Goran Tešović

MENTOR: dr. sc. Sanja Pleško, znanstveni suradnik

 

Predsjednik Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja:

                Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.