Javna rasprava – 05.02.2018.

Objavljeno 23.01.2018.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/06-2018.
Zagreb,  22. 01. 2018.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

PONEDJALJAK, 05. veljače 2018. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnik: Domagoj Dlaka, dr. med., naslov prijedloga: „Ispitivanje točnosti robotskog sustava RONNA G3 sa primjenom u stereotaktičkoj neurokirurgiji“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Marko Radoš
2.   doc. dr. sc. Miroslav Vukić
3.   prof. dr. sc. Bojan Jerbić
MENTOR: doc. dr. sc. Darko Chudy

2. Pristupnik: Tomislav Ćaleta, dr. med., naslov prijedloga: „Primjena bliske infracrvene spektroskopije u predviđanju perinatalne ozljede mozga“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Goran Šimić
2.  prof. dr. sc. Marko Radoš
3.  prof. dr. sc. Igor Prpić
MENTOR: doc. dr. sc. Ruža Grizelj

3. Pristupnica: Maja Vrdoljak, dr. med., naslov prijedloga: „Epidemiologija rotovirusnog gastroenteritisa u Republici Hrvatskoj“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Jurica Vuković
2.   doc. dr. sc. Dalibor Vukelić
3.   prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak
MENTOR: prof. dr. sc. Goran Tešović

4. Pristupnica: Nina Lukač, dr. med., naslov prijedloga: „Stanični i molekularni posrednici subkondralnog koštanog razaranja u artritisu“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Danka Grčević
2.   doc. dr. sc. Alenka Gagro
3.   prof. dr. sc. Sabina Rabatić
MENTOR: prof. dr. sc. Nataša Kovačić

5. Pristupnik: Saša Pavasović, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj visoke doze statina primijenjene u prva 24 sata nakon akutnog koronarnog sindroma na kliničke ishode i reaktivnost trombocita“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   akademik Željko Reiner
2.   doc. dr. sc. Tomislav Letilović
3.   doc. dr. sc. Dražen Pulanić
MENTOR: akademik Davor Miličić

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.