Javna rasprava – 11.09.2018.

Objavljeno 01.08.2018.

Odbor za doktorske radove i znanstvena zvanja

Broj: 10106-10/36-2018.

Zagreb,  01. 08. 2018.     

P  O  Z  I  V

            Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

UTORAK, 11. rujna 2018. godine u 13,30 sati

na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

 

 1. Pristupnica: Zrna Antunac Golubić, dr. med., naslov prijedloga: „Prediktivni značaj određivanja koncentracije vitamina D u bolesnika s rakom debelog crijeva“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Nikola Đaković
 2. prof. dr. sc. Vesna Kušec
 3. prof. dr. sc. Antonio Juretić

MENTOR: prof. dr. sc. Stjepko Pleština

 

 1. Pristupnica: Ljubica Radmilović Varga, dr. med., naslov prijedloga: „Epigenetske modifikacije gena za interleukin 17 u ranom invazivnom raku dojke“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Lidija Beketić-Orešković
 2. prof. dr. sc. Nikola Đaković
 3. doc. dr. sc. Nino Sinčić

MENTOR: doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić

 

 1. Pristupnica: Sandra Nađ Škegro, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga farmakogenetičkih varijacija metaboličkog enzima UGT1A9 i transportnog proteina SLCO1B1u liječenju bolesnika s transplantiranim bubregom“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
 2. prof. dr. sc. Željko Kaštelan
 3. prof. dr. sc. Mladen Knotek

MENTOR: prof. dr. sc. Nada Božina

SU-MENTOR: doc. dr. sc. Tvrtko Hudolin

 

 1. Pristupnica: Ivana Radman, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga polimorfnih gena ABCG2, ABCB1 i SLCO1B1 u predviđanju štetnih učinaka rosuvastatina“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Srećko Marušić
 2. prof. dr. sc. Lea Smirčić Duvnjak
 3. prof. dr. sc. Nada Božina

MENTOR: prof. dr. sc. Iveta Merćep

 

 1. Pristupnik: Matija Bakoš, dr. med., naslov prijedloga: „Određivanje povezanosti troponina T i I u urinu i plazmi novorođenčadi i dojenčadi nakon kardiokirurških operacija“

STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Ivan Malčić
 2. prof. dr. sc. Hrvoje Gašparović
 3. doc. dr. sc. Boris Starčević

MENTOR: doc. dr. sc. Danijel Dilber

 

Predsjednik Odbora za doktorske radove i znanstvena zvanja

                Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.