Javna rasprava – 12.06.2017.

Objavljeno 02.06.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/21-2017.
Zagreb,  22. 05. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 12. lipnja 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Matea Baljkas Barković, dr. med., naslov prijedloga: „Perinatalni i rani postnatalni razvitak bazalnog telencefalona u čovjeka“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Mario Vukšić
2. prof. dr. sc. Goran Šimić
3. doc. dr. sc. David Ozretić
MENTOR: akademik Ivica Kostović

2. Pristupnik: Tomo Svaguš, dr. med., naslov prijedloga: „Poremećaj kontrole kvalitete mitohondrija u pacijenata sa zatajenjem srca“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Zdenko Kovač
2.  doc. dr. sc. Maja Čikeš
3.  doc. dr. sc. Matias Trbušić
MENTOR: doc. dr. sc. Filip Sedlić

3. Pristupnica: Tatjana Jukić, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost kolelitijaze s dimenzijama ličnosti i depresijom u općoj populaciji“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Ivica Sjekavica
2.  prof. dr. sc. Vlado Jukić
3.  doc. dr. sc. Marina Šagud
MENTOR: dr. sc. Branka Aukst Margetić, znanstveni savjetnik

4. Pristupnica: Iva Topalušić, dr. med., naslov prijedloga: „Osobitosti prevalencije alergijskih bolesti među školskom djecom Lonjskog polja i grada Zagreba“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Dorian Tješić-Drinković
2. prof. dr. sc. Branka Marinović
3. prof. dr. sc. Vesna Jureša
MENTOR: prof. dr. sc. Asja Stipić Marković

5. Pristupnica: Ana Meyra Potkonjak, dr. med., naslov prijedloga: „Uzročnici sepse u novorođenčadi uzrokovane infekcijom urinarnog trakta i aktualna bakterijska rezistencija na antibiotike u rodilištima i jedinicama intenzivnog liječenja u Hrvatskoj: nacionalna studija“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Goran Tešović
2.   prof. dr. sc. Emilja Juretić
3.   prof. dr. sc. Ana Budimir
MENTOR: prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Danko Milošević

6. Pristupnik: Branko Bakula, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj visine kolorektalne anastomoze na funkcijske značajke anorektuma nakon anteriorne reskcije“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Mate Škegro
2.  prof. dr. sc. Mate Majerović
3.  prof. dr. sc. Žarko Babić
MENTOR: doc. dr. sc. Žarko Rašić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Dragan Jurčić

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.

Ostale vijesti

Javna rasprava – 13.01.2020.

Objavljeno 30.12.2019.

Javna rasprava – 11.11.2019.

Objavljeno 25.10.2019.

Javna rasprava – 23.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 12.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 11.09.2019.

Objavljeno 02.09.2019.

Javna rasprava – 22.07.2019.

Objavljeno 24.06.2019.

Javna rasprava – 15.07.2019.

Objavljeno 04.06.2019.

Javna rasprava – 17.06.2019.

Objavljeno 23.05.2019.

Javna rasprava – 03.06.2019.

Objavljeno 11.04.2019.

Javna rasprava – 27.05.2019.

Objavljeno 11.04.2019.