Javna rasprava – 13.03.2017.

Objavljeno 28.03.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/10-2017.
Zagreb,  17. 02. 2017.

P  O  Z  I  V

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 13. ožujka 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnik: Dinko Bagatin, dr. med., naslov prijedloga: „Usporedba nalaza trombelastografije u bolesnika s karcinomom i benignim promjenama dojke“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Rado Žic
2. prof. dr. sc. Antonio Juretić
3. prof. dr. sc. Boris Brkljačić
MENTOR: prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek

2. Pristupnica: Melanie-Ivana Čulo, dr. med., naslov prijedloga: „Kliničke značajke bolesnika s reumatoidnim artritisom i fibrilacijom atrija“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Branimir Anić
2. prof. dr. sc. Diana Delić-Brkljačić
3. doc. dr. sc. Mislav Mayer
MENTOR: prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles

3. Pristupnik: Damir Dittrich, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost regije HLA s endemskom nefropatijom i karcinomom gornjeg urotela u Hrvatskoj“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Boris Ružić
2.  prof. dr. sc. Mladen Knotek
3.  prof. dr. sc. Drago Batinić
MENTOR: prof. dr. sc. Željko Kaštelan
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Zorana Grubić

4. Pristupnica: Marija Eterović, dr. med., naslov prijedloga: „Detektiranje implicitnog srama modificiranjem mjernih ljestvica srama i krivnje na modelu grandioznog i vulnerabilnog narcizma“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Darko Marčinko
2. doc. dr. sc. Ivana Begovac
3. prof. dr. sc. Vlasta Rudan
MENTOR: prof. dr. sc. Vesna Medved

5. Pristupnica: Tihana Bagarić, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga cinka, albumina, CRP-a i IL-6 u prepoznavanju velikog depresivnog poremećaja i depresivne epizode bipolarnog afektivnog poremećaja“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Dražen Begić
2. doc. dr. sc. Marina Šagud
3. prof. dr. sc. Nada Božina
MENTOR: prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.