Javna rasprava – 15.05.2017.

Objavljeno 21.04.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/17-2017.
Zagreb,  20. 04. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 15. svibnja 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnik: Božidar Duplančić, dr. med., naslov prijedloga: „Učinak pentadekapeptid BPC 157 u sprječavanju i liječenju anafilaktoidne reakcije kod štakora i miševa nakon intravenske primjene dekstrana i bjelanjka jajeta“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. Tomislav Kelava
2. prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
3. prof. dr. sc. Romana Čeović
MENTOR: prof. dr. sc. Predrag Sikirić

2. Pristupnik: Jakša Vukojević, dr. med., naslov prijedloga: „Učinak BPC 157 na ishemijsko/reperfuzijske ozljede u mozgu štakora“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Ante Tvrdeić
2.  prof. dr. sc. Kamelija Žarković
3.  prof. dr. sc. Karmela Barišić
MENTOR: prof. dr. sc. Alenka Boban Blagajić
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Danijela Kolenc

3. Pristupnica: Ena Ranković, dr. med., naslov prijedloga: „N-glikozilacija IgG u odraslih bolesnika s imunotrombocitopenijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić
2.  prof. dr. sc. Drago Batinić
3.  prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek
MENTOR: doc. dr. sc. Dražen Pulanić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Gordan Lauc

4. Pristupnica: Edi Paleka Bosak, dr. med., naslov prijedloga: „Evolucija upalnog artritisa u djece: uloga ultrazvuka i drugih biomarkera u predviđanju razvoja juvenilnog idiopatskog artritisa (JIA)“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Marija Jelušić
2. doc. dr. sc. Drago Batinić
3. doc. dr. sc. Gordana Ivanac
MENTOR: prof. dr. sc. Miroslav Harjaček

5. Pristupnik: Bojan Kljaić, dr. med., naslov prijedloga: „Prediktivni faktori dehiscence anastomoze u operacijama resekcije debelog crijeva“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Mate Majerović
2.   prof. dr. sc. Duje Kovačević
3.   doc. dr. sc. Ivica Grgurević
MENTOR: doc. dr. sc. Žarko Rašić
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Višnja Nesek Adam

6. Pristupnica: Marija Skoblar Vidmar, dr. med., naslov prijedloga: „Ocjena oštećenja bubrežne funkcije i kvalitete života bolesnika nakon poslijeoperacijske radiokemoterapije zbog karcinoma želuca“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Antonio Juretić
2.   doc. dr. sc. Marina Šagud
3.   prof. dr. sc. Krešimir Galešić
MENTOR: doc. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Irena Oblak

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.