Javna rasprava-27.02.2017.

Objavljeno 22.02.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/08-2017.
Zagreb,  06. 02. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 27. veljače 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Marija Miletić, dr. med., naslov prijedloga: „Ekspresija genskih biljega aterogeneze MTHFR (Ala222Val) i PPARG (Pro12Ala) u bolesnika sa Sjögrenovim sindromom u odnosu na kliničko očitovanje metaboličkog sindroma“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Branimir Anić
2. prof. dr. sc. Jadranka Morović- Vergles
3. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
MENTOR: prof. dr. sc. Jasenka Markeljević

2. Pristupnik: dr. sc. Ivan Šerbetar, naslov prijedloga: „Neurokognitivna reprezentacija vremena: reprodukcija, diskriminacija i generiranje kratkih vremenskih intervala“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Goran Šimić
2. doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
3. doc. dr. sc. Maja Cepanec
4. prof. dr. sc. Milan Radoš
5. prof. dr. sc. Zdenko Sonicki
MENTOR: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Predrag Zarevski

3. Pristupnica: Petra Barl, dr. med., naslov prijedloga: „Istraživanje anatomskih odnosa stražnje lubanjske jame i kraniocervikalnog prijelaza u bolesnika s Chiari jedan (I) malformacijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  doc. dr. sc. Krešimir Rotim
2.  doc. dr. sc. Darko Chudy
3.  prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
MENTOR: prof. dr. sc. Josip Paladino

4. Pristupnica: Anamaria Jović, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj koštanog morfogenetskog proteina 1-3 i njegovog protutijela na regeneraciju kožnog ožiljka u štakora“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. akademik Slobodan Vukičević
2. prof. dr. sc. Floriana Bulić-Jakuš
3. prof. dr. sc. Branka Marinović
MENTOR: prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

5. Pristupnik: Ivan Jovanović, dr. med., naslov prijedloga: „Prediktori razvoja hidrocefalusa nakon endovaskularne embolizacije rupturiranih cerebralnih aneurizmi“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. David Ozretić
2. prof. dr. sc. Maja Relja
3. doc. dr. sc. Darko Chudy
MENTOR: prof. dr. sc. Marko Radoš

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.