Javna rasprava – 29.01.2018.

Objavljeno 17.01.2018.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/04-2018.
Zagreb,  11. 01. 2018.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

PONEDJALJAK, 29. siječnja 2018. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Katja Vince, dr. med., naslov prijedloga: „Indukcija porođaja kod terminskih trudnoća s nepovoljnim genitalnim nalazom – randomizirana kontrolirana studija usporedbe dva različita preparata prostaglandina E2“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Berivoj Mišković
2.   prof. dr. sc. Snježana Škrablin-Kučić
3.   prof. dr. sc. Emilja Juretić
MENTOR: prof. dr. sc. Ratko Matijević

2. Pristupnica: Ana Meter, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj debljine lamele na vidnu oštrinu nakon stražnje slojevite transplantacije rožnice“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  doc. dr. sc. Miro Kalauz
2.  prof. dr. sc. Rajko Kordić
3.  doc. dr. sc. Ivanka Petric Vicković
MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Kalauz

3. Pristupnik: Josip Varvodić, dr. med., naslov prijedloga: „Uloga Hedgehog-Gli (HH-GLI) signalnog puta u razvoju kalcificirajuće aortalne stenoze“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Dora Višnjić
2.   prof. dr. sc. Fran Borovečki
3.   doc. dr. sc. Boris Starčević
MENTOR: doc. dr. sc. Igor Rudež
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Frane Paić

4. Pristupnica: Lidija Prka, dr. med., naslov prijedloga: „Ekspresija histon deacetilaza i TNF alpha u sluznici debelog crijeva bolesnika s ulceroznim kolitisom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Neven Ljubičić
2.   prof. dr. sc. Željko Krznarić
3.   doc. dr. sc. Gorana Aralica
MENTOR: doc. dr. sc. Marko Banić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Vesna Eraković Haber

5. Pristupnik: Hrvoje Cvitanović, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj stresa na kliničke manifestacije infekcije humanim papiloma virusom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Marijana Braš
2.   prof. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić
3.   prof. dr. sc. Mirna Šitum
MENTOR: doc. dr. sc. Milan Milošević
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Liborija Lugović Mihić

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.