Javna rasprava – 29.05.2017.

Objavljeno 02.06.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/19-2017.
Zagreb,  03. 05. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 29. svibnja 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Ana Majić, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj profesionalnog sporta na učestalost metaboličkog sindroma i kardiovaskularni rizik kod bivših sportaša“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. doc. dr. sc. Zdravko Babić
2. prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić
3. prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
MENTOR: doc. dr. sc. Dario Rahelić

2. Pristupnik: Zrinko Šalek, dr. med., naslov prijedloga: „Biokemijska i radionuklidna evaluacija bubrežnog oštećenja u djece i mlađih odraslih oboljelih od hemofilije A i B“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Dražen Huić
2.  prof. dr. sc. Mladen Knotek
3.  prof. dr. sc. Vlatko Pejša
MENTOR: prof. dr. sc. Ernest Bilić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Danko Milošević

3. Pristupnica: Ema Ivandić, dr. med., naslov prijedloga: „Terminalni stadij kronične bubrežne bolesti u romskoj populaciji“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Mladen Knotek
2.  prof. dr. sc. Krešimir Galešić
3.  doc. dr. sc. Karmela Altabas
MENTOR: doc. dr. sc. Nikolina Bašić Jukić

4. Pristupnica: Andrijana Jović, dr. med., naslov prijedloga: „Prognostička vrijednost difuzijskih mjerenog oslikavanja magnetnom rezonancijom u utvrđivanju statusa limfnih čvorova kod karcinoma glave i vrata“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Marko Radoš
2.  prof. dr. sc. Zoran Brnić
3.  doc. dr. sc. Gordana Ivanac
MENTOR: doc. dr. sc. David Ozretić
SU-MENTOR: prof. dr. sc. Mirko Ivkić

5. Pristupnik: Fran Seiwerth, dr. med., naslov prijedloga: „Analiza onkogenetskih mehanizama u malignom mezoteliomu“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. akademik Miroslav Samaržija
2. prof. dr. sc. Božo Krušlin
3. prof. dr. sc. Neven Tudorić
MENTOR: prof. dr. sc. Marko Jakopović
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Filip Sedlić

6. Pristupnica: Irena Makovac, dr. med., naslov prijedloga: „Određivanje prisutnosti mutacije V600E gena BRAF i ekspresije CPSF2 proteina kao prognostičkih markera za papilarni karcinom štitnjače“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   prof. dr. sc. Jadranka Sertić
2.   prof. dr. sc. Mirko Ivkić
3.   prof. dr. sc. Hrvoje Čupić
MENTOR: prof. dr. sc. Drago Prgomet

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.