Javni poziv Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu

Objavljeno 16.11.2015.

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu, Matija Kikelj, poziva sve zainteresirane studente da se prijave za suradnike u Uredu Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.

 Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

 Ujedno, saziva i predsjedava zajedničkoj sjednici svih studentskih pravobranitelja sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Prijaviti se mogu svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, redoviti i izvanredni koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju (sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutu Sveučilišta i Studentskog zbora)

Molimo sve zainteresirane da svoje prijave  pošalju na e-mail: pravobranitelj.unizg@gmail.com zaključno do 23. studenog 2015. g. do 23:00 sata.

Prijava treba sadržavati:

·  Životopis

·  Motivacijsko pismo (do stranice teksta)

·  Potvrda o upisu na fakultet

Po zaprimanju prijava s  kandidatima će biti obavljen razgovor u Uredu studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu.