Rok: 31. svibnja 2019. (u 12 sati za online prijave)

Obavještavamo Vas da je objavljen prvi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj je namijenjen studentima i doktorandima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 8.7.2019. do 31.12.2019. te je završetak mobilnosti najkasnije 30.9.2020.

Detalji o natječaju nalaze se na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.