[MEF.HR] Poziv na suradnju u pripremi novog broja

Objavljeno 16.10.2019.

Poštovane kolegice i kolege,

u pripremi je prosinački broj fakultetskog glasila mef.hr. Temom broja 350 godina Sveučilišta u Zagrebu prikazali bismo Sveučilište jučer-danas-sutra, od povijesnog pregleda postanka Sveučilišta, trenutnog položaja prema raznim kriterijima i rang-listama sveučilišta na globalnoj razini do vizije Sveučilišta u budućnosti. U tematskom broju posebno će biti istaknut položaj Medicinskog fakulteta kao sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

Redoviti sadržaji uključuju sve oblike djelovanja našega Fakulteta – nastavne i znanstvene aktivnosti, međunarodnu suradnju, studentske aktivnosti te pregled događaja u kojima su sudjelovali naši nastavnici.

U stvaranju novoga broja mef.hr svojim člankom možete po svom odabiru opisati neku od vaših nedavnih aktivnosti (novost iz rada Katedre, znanstveni ili stručni skup, predavanje nekoga gosta predavača, međunarodnu aktivnost, nagrade i priznanja i sl.). Članku, po mogućnosti, pridodajte i neku ilustraciju (fotografiju zbivanja, grafikon, shemu, dokument,…).

Rok za slanje Vaših priloga i traženih informacija je 10. studenog 2019., s tim da ćemo pokušati objaviti i priloge koje dobijemo nakon toga roka, osobito ako opisuju posve recentne događaje.

Za sve upite smo Vam na raspolaganju: Sandra Kežman (4566-888, kućni 2888, e-pošta: sandra.kezman@mef.hr) ili ja osobno (kućni 2126, e-pošta: tvukusic@snz.hr).

S poštovanjem,

Doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina,
glavna urednica mef.hr