Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (lipanj)

Objavljeno 08.06.2015.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski Fakultet raspisuje natječaj za izbor:

1. U Katedri za dermatovenerologiju

a) u Klinici za dermatovenerologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

– tri nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Dermatovenerologija

2. U Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”. Natječaj je objavljen 05.06.2015. godine, Narodne novine br.: 62.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3