Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)

Objavljeno 06.03.2015.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor:

 1. U Katedri za internu medicinu
  1.  u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“
   1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina
 2. U Katedri za oftalmologiju
  1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
  2.  u Klinici za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
   1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija
   2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija
 3. U Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju
  1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb
  2. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti grana Anesteziologija i reanimatologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb
  3. u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
   1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija
 4. U Katedri za ginekologiju i opstetriciju
  1. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB Merkur
  2. jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju višeg asistenta/ poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi KB „Sveti Duh“
 5. U Katedri za urologiju
  1. jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3. Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”.

Natječaj je objavljen 04.03.2015. godine, Narodne novine br.: 24. Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Urudžbeni zapisnik
Zagreb, Šalata 3