Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj)

Objavljeno 14.07.2015.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor:

 

1. U Katedri za kirurgiju

a) u Klinici za kirurgiju, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

b) u Klinici za torakalnu kirurgiju Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

 

2. U Katedri za internu medicinu

a) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

– jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

c) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

– jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/ poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 

3. U Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

a) u Zavodu za kemiju i biokemiju na Šalati

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti

 

4. U Katedri za medicinsku biologiju

a) u Zavodu za biologiju na Šalati

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka

 

5. U Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

a) u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

– dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

b) u Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

c) u Zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

– jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

 

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”. Natječaj je objavljen 10. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 76.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3