Centar za unapređenje zdravlja na radu

Trenutno nema objava.

O NAMA

Centar za unapređenje zdravlja na radu je ustrojstvena jedinica Fakulteta koja se osniva za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike, medicinske rehabilitacije  iz područja medicine rada, multidisciplinarnog znanstvenog istraživanja te organiziranja, izvođenja i promicanja specifične obrazovne djelatnosti, interfakultetske i međusveučilišne nastave iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih medicinskih znanosti. Centar, kao regionalno središte znanstvene izvrsnosti, obavlja svoju djelatnost u suradnji s istovjetnim i/ili srodnim ustanovama ili dijelovima.