Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka

Trenutno nema objava.

OPĆI PODACI

Kišpatićeva 12
10000 Zagreb

+385 1 236 7754

PROČELNIK / PREDSTOJNIK

Prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević

OBAVEZNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka

Prva pomoć

IZBORNI KOLEGIJI (INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ MEDICINE)

2. godina studija

Vrijeme je život (voditelj: doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović)

6. godina studija

Regionalna anestezija (voditelj: prof. dr. sc. Dinko Tonković)

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ(I)

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Nastavnici i suradnici u kumulativnom radnom odnosu

Klinički bolnički centar Zagreb – Rebro

 • Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  • Mihaljević dr. sc. Slobodan, izvanredni profesor
  • Tonković dr. sc. Dinko, izvanredni profesor
  • Sekulić dr. sc. Ante, izvanredni profesor
  • Bandić Pavlović dr. sc. Daniela, docent
  • Vrbanović Mijatović dr. sc. Vilena, poslijedoktorand
  • Konosić dr. sc. Sanja, poslijedoktorand

 

Nastavnici i suradnici u naslovnom zvanju

Klinički bolnički centar Zagreb

 • Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  • Ivančan dr. sc. Višnja, docent
  • Mirić dr. sc. Mirjana, docent
  • Goluža dr. sc. Eleonora, docent
  • Mažar dr. sc. Mirabel, poslijedoktorand
  • Čolak dr. sc. Željko, poslijedoktorand
  • Kogler dr. sc. Jana, poslijedoktorand

 

 • Klinika za ortopediju – Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  • Tripković dr. sc. Branko, izvanredni profesor

 

Klinički bolnički centar Sestara Milosrdnica

 • Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
  • Vučić dr. sc. Marinko, poslijedoktorand
  • Radočaj dr. sc. Tomislav, poslijedoktorand

 

Stručni suradnici

Klinički bolnički centar Zagreb

 • Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
  • Baronica dr. sc. Robert, stručni suradnik
  • Curić Radivojević dr. sc. Renata, stručni suradnik

 

Klinički bolnički centar Sestara Milosrdnica

 • Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli
  • Videc Penavić dr. sc. Lana, stručni suradnik