Dekan

Prof.dr.sc. Marijan Klarica

Uloga dekana

 • predstavlja i zastupa Fakultet
 • organizira i usklađuje proces rada
 • donosi poslovne odluke sukladno propisima
 • predsjedava Fakultetskom vijeću, te predlaže dnevni red sjednica Fakultetskog vijeća
 • po položaju je član Vijeća područja Biomedicine i zdravstva
 • predlaže Fakultetskom vijeću mjere za unapređenje rada Fakulteta
 • provodi odluke Fakultetskog vijeća, te odluke Senata i vijeća područja koje se odnose na Fakultet
 • donosi odluke u svezi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, te drugostupanjske odluke iz radnih odnosa te drugostupanjska rješenja u upravnim postupcima u kojima se na temelju javnih ovlasti odlučuje o pravima i obvezama građana
 • daje pismena upozorenja zaposlenicima na obveze iz radnog odnosa i ukazuje na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obaveza
 • donosi odluke o otkazu ugovora o radu
 • izdaje naloge pojedinim djelatnicima ili skupinama djelatnika za izvršenje određenih poslova
 • donosi odluke koje se tiču diplomske i poslijediplomske nastave izvan nadležnosti Fakultetskog vijeća
 • rješava žalbe pristupnika na rezultat razredbenog postupka
 • rješava žalbe studenata izjavljene na prvostupanjska rješenja
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom