[PDS TEČAJ] “Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom“

Objavljeno 20.07.2017.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju

Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurologiju

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju

Hrvatska liga protiv epilepsije

Hrvatska udruga za epilepsiju

Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima „SPES“

organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja

I. kategorije

„Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom“

Voditeljica tečaja: Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

13. listopada 2017.

Poziv na tečaj

Obrazac za prijavu