[POSTANI DEMONSTRATOR] Na Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju u ak. god. 2019./20.

Objavljeno 10.07.2019.

Pozivamo studente koji su položili ispit iz kolegija Medicinska mikrobiologija i parazitologija i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu zamolbu za demonstratore u ak. g. 2019./20.

Zamolba se predaje u tajništvo Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju (ŠNZ „A.Štampar“, Rockefellerova 4, IV kat, soba 409), ili poštom,  najkasnije do 06.09.2019. Zamolba mora sadržavati:

  1. Ime i prezime, adresa, OIB, datum rođenja
  2. Kontakt (mob. i e-mail adresa)Na
  3. Uspjeh na ispitu, te ime i prezime ispitivača

 Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš