[POSTANI DEMONSTRATOR] Na Zavodu za biologiju

Objavljeno 23.09.2019.

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit iz Medicinske biologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2019/20.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 27.09.2019. u tajništvo Zavoda ili na mail tmartic@mef.hr sa slijedećim podacima:

  1. Ime i prezime, adresa
  2. Kontakt (mob. i e-mail)
  3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača
  4. Kolegij na kojem žele biti demonstratori (studij na hrvatskom, engleskom ili oba)

Voditelj predmeta

Prof. dr. sc. F. Bulić Jakuš